KINDL Yaşam Kalitesi Ölçeği Epilepsi Modülü Türkçe Versiyonunun Psikometrik Özellikleri

Dilek ERGİN , Selin DEMİRBAĞ , Erhan ESER , Muzaffer POLAT , Hakan BAYDUR
2022 Eylül - 59 (3)
TÜRKÇE PDF İNGİLİZCE PDF

Öne Çıkan Noktalar

• 31 maddelik KINDL Yaşam Kalitesi Epilepsi Modülü
epilepsili çocuğun yaşam kalitesini ölçmektedir.
• KINDL Yaşam Kalitesi Epilepsi Modülü, 0,90 Cronbach’s
Alpha katsayı değeri ile üç alt boyuta sahiptir.
• Alt boyutlar, epilepsili çocukta yaşam kalitesi ile ilişkili
olarak fiziksel iyilik, zihinsel iyilik ve sosyal iyilik
düzeylerini değerlendirmektedir.
• KINDL Yaşam Kalitesi Epilepsi Modülü Türkçe sürümü
geçerli ve güvenilir bir araç olarak bulunmuştur.

Türkçe Özet

Amaç: Bu çalışmada, KINDL yaşam kalitesi ölçeği epilepsi modülünün
Türkçe sürümünün psikometrik özelliklerini sunmak amaçlanmıştır.
Yöntem: KINDL Epilepsi Modülünün psikometrik özellikleri, epilepsili
159 Türk çocuğundan (ortalama yaş 10,84±2,77 yıl) oluşan bir hasta
örneğinde, iç tutarlılık, güvenilirlik ve yapı geçerliliği açısından
değerlendirildi.
Bulgular: KINDL Epilepsi Modülü (36 madde), her alan için 0,80 (sosyal
iyilik) ile 0,55 (tedavi) arasında değişen kabul edilebilir alfa katsayıları
gösterdi. Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA), Fiziksel, Psikolojik ve Sosyal İyilik
alt boyutlar olarak adlandırdığımız üç alt boyut önerdi. RMSEA 0.053 ve
Karşılaştırmalı Uyum İndeksi (CFI) 0,95 olarak bulundu. Bilinen gruplar
geçerliliği sonuçları, aracın yapı geçerliliğini destekledi. Gelir algısı, aile
desteği ve epilepsi süresi ile Epilepsi Modülünün alanları arasındaki
korelasyonlar, tatmin edici bir örtüşme geçerliliğe işaret etmektedir.
Sonuç: KINDL Epilepsi Modülünün Türkçe sürümü, modülün bu
çalışmada umut verici bir araç olduğunu gösterdi. Bununla birlikte,
modülün evrensel kullanımı için diğer dil sürümleri hakkında daha fazla
araştırmaya ihtiyaç vardır.
Anahtar Sözcükler: Epilepsi, psikometri, çocuk, yaşam kalitesi, KINDL