Yayın Kurulu
Kurucusu

İhsan Şükrü Aksel

 

Sahibi

Türk Nöropsikiyatri Derneği adına Başkan Betül Yalçıner

 

Sorumlu Yazıişleri Müdürü

Betül Yalçıner

 

Yayın Yönetmenleri

Almıla Erol

Mayo Kliniği, Rochester, MN, ABD

almilaerol@yahoo.com

 

Erdem Tüzün

İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, İstanbul, Türkiye

drerdem@yahoo.com

 

Yardımcı Yayın Yönetmenleri

E. Cem Atbaşoğlu

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi, Psikiyatri Profesörü, Ankara, Türkiye

atbasoglu@gmail.com

 

Berker Duman

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

berkerduman@gmail.com

 

Hacer Durmuş-Tekçe

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

durmushacer@yahoo.com

 

Zeliha Matur

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

zelihamatur@yahoo.co.uk

 

 

Ulusal Danışma Kurulu

Ercan Abay

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Edirme, Türkiye

 

Gülden Akdal

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

 

Fisun Akdeniz

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Emekli Öğretim Üyesi, İzmir, Türkiye

 

Tunç Alkın

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

 

Ayşe Altıntaş

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

 

Ethem Murat Arsava

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilm Dalı, Ankara, Türkiye

 

Murat Atmaca

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

 

Ömer Aydemir

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye

 

Semih Ayta

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

 

Ebru Aykutlu Altındağ

Şişli Florence Nightingale Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

 

Işın Baral Kulaksızoğlu

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

 

Betül Baykan Baykal

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

 

Ahmet Deniz Belen

Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye

 

Başar Bilgiç

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

 

Ömer Böke

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

 

Hayrünisa Bolay

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

 

Can Cimilli

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

 

Raif Çakmur

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

 

Feza Deymeer

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

 

Murat Emre

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

 

Ali Saffet Gönül

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

 

Yasemin Gürsoy Özdemir

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

 

Hasan Herken

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye

 

Tülay Kansu

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

 

Derya Karadeniz

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

 

Necdet Karlı

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye

 

İsmet Kırpınar

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

 

Ali Emre Öge

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

 

Öget Öktem Tanör

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

 

Ayşegül Özerdem

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

 

Aynur Özge

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye

 

Yeşim Parman

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

 

Serap Saygı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

 

Aksel Siva

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

 

Vedat Şar

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

 

Lut Tamam

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

 

Raşit Tükel

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

 

Derya Uludüz-Uğurlu

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

 

Berna Uluğ

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

 

Aylin Uluşahin

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Emekli Öğretim Üyesi, Ankara, Türkiye

 

Alp Üçok

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

 

Simavi Vahip

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

 

Elif Anıl Yağcıoğlu

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

 

Nilüfer Yeşilot Barlas

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

 

 

Uluslararası Danışma Kurulu

Avizohar Argov

Hebrew University, Hadassah School of Medicine, Ein Kerem, Jerusalem, Israel

 

Ian Anderson

University of Manchester, Institute of Brain, Behavior and Mental Health, Manchester, UK

 

Claude Robert Cloninger

Department of Psychiatry, Washington University, St. Louis, MO, USA

 

Kirk Daffner

Departments of Neurology, Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical School, Boston, MA, USA

 

Moris Jack Danon

Department of Pathology, Westchester Medical Center and New York Medical College, Valhalla, NY, USA

 

Yeşim Erim

Department of Psychosomatic and Psychotherapeutic Medicine, University Hospital of Erlangen, Erlangen, Germany

 

Mark Fisher

Department of Neurology, University of Massachusetts Medical School, Worcester, MA, USA

 

Şölen Gökhan

Institute for Brain Disorders and Neural Regeneration, Albert Einstein College of Medicine, Bronx, NY, USA

 

Alla Guekht

Department of Neurology and Neurosurgery, Russian National Research Medical University, Moscow Research and Clinical Center for Neuropsychiatry, Moscow, Russia

 

Şakir Hümayun Gültekin

Department of Pathology, Oregon Health and Science University, Portland, OR, USA

 

Toshi A. Furukawa

Department of Health Promotion and Human Behavior, Kyoto University Graduate School of Medicine, Kyoto, Japan

 

Helen Herrman

World Health Organization, Collaborating Centre in Mental Health, Melbourne, Australia

 

Vasilios Kimiskidis

Laboratory of Clinical Neurophysiology, AHEPA University Hospital, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece

 

Amos D. Korczyn

Department of Neurology, Tel Aviv University Medical School, Tel Aviv, Israel

 

Mario Maj

University of Naples, Department of Psychiatry, Naples, Italy

 

Maria Hélène Marion

St George's University Hospitals, Consultaant Neurologist, London, UK

 

Charles B. Nemeroff

Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, University of Miami, Miller School of Medicine, Miami, FL, USA

 

Fügen Neziroğlu

Biobehavioral Institute, Great Neck, NY, USA

 

Jim van Os

Maastricht University, Neuro-intervention Center, Maastricht Academic Hospital, Maastricht, Netherlands

 

Bruce H. Price

Department of Neurology, McLean Hospital, Belmont, MA, USA

 

Gerard Said

Department of Neurology Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris, France

 

Norman Sartorius

President of the Association for the Improvement of Mental Health Programmes, Geneva, Switzerland

 

Duygu Selcen

Department of Neurology, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA

 

José M. Serratosa

Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid, Spain

 

Timothy J. Steiner

Imperial College School of Medicine, Division of Neuroscince, London, UK

 

Pasquale Striano

Pediatric Neurology and Muscular Diseases Unit, Department of Neurosciences, Rehabilitation, Ophthalmology, Genetics, Maternal and Child Health, Institute “G. Gaslini”, University of Genova, Genoa, Italy

 

Mustafa Şahin

Department of Neurology, Boston Children's Hospital, Boston, Massachusetts, USA

 

Graham Thornicroft

Centre for Global Mental Health, Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience, King's College, London, UK

 

Mauricio Tohen

University of New Mexico Schol of Medicine Department of Psychiatry and Behaviora Sciences, New Mexico, USA

 

Bedirhan Üstün

World Health Organization, Genava, Switzerland

 

Marc Valenti

University of Barcelona, Department of Psychiatry, Barcelona, Spain

 

 

Teknik Editörler

Esme Ekizoğlu-Turgut

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

esmeekizoglu@yahoo.com

 

Eren Yıldızhan

Bakırköy Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

eren.yildizhan@saglik.gov.tr

 

 

İstatistik Danışmanı

Mustafa Ertaş

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Emekli Öğretim Üyesi, Nöroloji Profesörü, İstanbul, Türkiye

mustafaertas@superonline.com

 

 

Genetik Danışmanları

Hande Çağlayan

Boğaziçi Üniversitesi, Moleküler Genetik Bölümü, İstanbul, Türkiye

hande@boun.edu.tr

 

Güvem Gümüş Akay

Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ankara, Türkiye

guvemg@yahoo.com

 

 

Etik Danışmanı

Güher Saruhan Direskeneli

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

gsaruhan@istanbul.edu.tr