Yayın Kurulu
Kurucusu

İhsan Şükrü Aksel

 

Sahibi

Türk Nöropsikiyatri Derneği adına Başkan Betül Yalçıner

 

Sorumlu Yazıişleri Müdürü

Betül Yalçıner

 

Yayın Yönetmenleri

Almıla Erol

Psikiyatri ve Psikoloji AD, Mayo Kliniği, Rochester, MN, ABD

almilaerol@yahoo.com

 

Erdem Tüzün

İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, İstanbul, Türkiye

drerdem@yahoo.com

 

Yardımcı Yayın Yönetmenleri

Berker Duman

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

berkerduman@gmail.com

 

Eren Yıldızhan

Bakırköy Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

eren.yildizhan@saglik.gov.tr

 

Özlem Kuman Tunçel

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

kumanozlem@yahoo.com

Hacer Durmuş Tekçe

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

durmushacer@yahoo.com

 

Zeliha Matur

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

zelihamatur@yahoo.co.uk


 

Esme Ekizoğlu Turgut

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

esmeekizoglu@yahoo.com

 

 

Teknik ve Dil Editörleri

Mine Sezgin

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

mine.sezgin@istanbul.edu.tr

 

İmran Gökçen Yılmaz Karaman

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye

gokcenylmz@yahoo.com

 

 

Dijital Editör

Cenan Hepdurgun

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

cenanhep@gmail.com

 

 

İstatistik Danışmanı

Mustafa Ertaş

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Emekli Öğretim Üyesi, Nöroloji Profesörü, İstanbul, Türkiye

mustafaertas@superonline.com

 

 

Genetik Danışmanları

Hande Çağlayan

Boğaziçi Üniversitesi, Moleküler Genetik Bölümü, İstanbul, Türkiye

hande@boun.edu.tr

 

Güvem Gümüş Akay

Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ankara, Türkiye

guvemg@yahoo.com

 

 

Etik Danışmanı

Güher Saruhan Direskeneli

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

gsaruhan@istanbul.edu.tr

 

 

Ulusal Danışma Kurulu

Ercan Abay

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye

Gülden Akdal

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Berna Binnur Akdede

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Fisun Akdeniz

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Emekli Öğretim Üyesi, İzmir, Türkiye

Ayşe Altıntaş

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Ethem Murat Arsava

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilm Dalı, Ankara, Türkiye

E. Cem Atbaşoğlu

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi, Psikiyatri Profesörü, Ankara, Türkiye

Ömer Aydemir

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye

Ebru Aykutlu Altındağ

Şişli Florence Nightingale Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Semih Ayta

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Betül Baykan Baykal

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Ahmet Deniz Belen

Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye

Başar Bilgiç

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Hayrünisa Bolay

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Ömer Böke

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

Deniz Ceylan

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Can Cimilli

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Raif Çakmur

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Hakan Delibaş

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bozyaka Eğitim Hastanesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Artuner Deveci

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye

Feza Deymeer

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Murat Emre

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Özlem Erden Aki

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Sezen Gökçen Köse

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Ali Saffet Gönül

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Yasemin Gürsoy Özdemir

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

 

Damla İşman Haznedaroğlu

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Tülay Kansu

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Emekli Öğretim Üyesi, Ankara, Türkiye

Derya Karadeniz

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Necdet Karlı

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye

İsmet Kırpınar

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Orhan Murat Koçak

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Ferdi Köşger

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye

Ali Emre Öge

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Öget Öktem Tanör

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Burcu Özbaran

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Aynur Özge

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye

Didem Behice Öztop

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Yeşim Parman

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Serap Saygı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Aksel Siva

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Lut Tamam

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

Raşit Tükel

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Derya Uludüz-Uğurlu

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Berna Uluğ

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Alp Üçok

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Mustafa Sercan

İstanbul Okan Üniversitesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Elif Anıl Yağcıoğlu

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Nilüfer Yeşilot Barlas

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Mustafa Yıldız

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye

Şahika Yüksel

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Emekli Öğretim Üyesi, İstanbul, Türkiye

 

 

Uluslararası Danışma Kurulu

Avizohar Argov

Hebrew University, Hadassah School of Medicine, Ein Kerem, Kudüs, İsrail

Ian Anderson

University of Manchester, Institute of Brain, Behavior and Mental Health, Manchester, Birleşik Krallık

Claude Robert Cloninger

Department of Psychiatry, Washington University, St. Louis, MO, Amerika Birleşik Devletleri

Kirk Daffner

Departments of Neurology, Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical School, Boston, MA, Amerika Birleşik Devletleri

Moris Jack Danon

Department of Pathology, Westchester Medical Center and New York Medical College, Valhalla, NY, Amerika Birleşik Devletleri

Yeşim Erim

Department of Psychosomatic and Psychotherapeutic Medicine, University Hospital of Erlangen, Erlangen, Almanya

Mark Fisher

Department of Neurology, University of Massachusetts Medical School, Worcester, MA, Amerika Birleşik Devletleri

Şölen Gökhan

Institute for Brain Disorders and Neural Regeneration, Albert Einstein College of Medicine, Bronx, NY, Amerika Birleşik Devletleri

Alla Guekht

Department of Neurology and Neurosurgery, Russian National Research Medical University, Moscow Research and Clinical Center for Neuropsychiatry, Moskova, Rusya

Sinan Gülöksüz

Department of Psychiatry and Neuropsychology, Maastricht University, Maastricht, Hollanda
Department of Psychiatry, Yale School of Medicine, New Haven, CT, Amerika Birleşik Devletleri

Şakir Hümayun Gültekin

Department of Pathology, Oregon Health and Science University, Portland, OR, Amerika Birleşik Devletleri

Toshi A. Furukawa

Department of Health Promotion and Human Behavior, Kyoto University Graduate School of Medicine, Kyoto, Japonya

Helen Herrman

World Health Organization, Collaborating Centre in Mental Health, Melbourne, Avustralya

Vasilios Kimiskidis

Laboratory of Clinical Neurophysiology, AHEPA University Hospital, Aristotle University of Thessaloniki, Selanik, Yunanistan

Amos D. Korczyn

Department of Neurology, Tel Aviv University Medical School, Tel Aviv, İsrail

Maria Hélène Marion

St George's University Hospitals, Consultant Neurologist, Londra, Birleşik Krallık

Mario Maj

University of Naples, Department of Psychiatry, Napoli, İtalya

Charles B. Nemeroff

Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, University of Miami, Miller School of Medicine, Miami, FL, Amerika Birleşik Devletleri

Fügen Neziroğlu

Biobehavioral Institute, Great Neck, NY, Amerika Birleşik Devletleri

Jim van Os

Maastricht University, Neuro-intervention Center, Maastricht Academic Hospital, Maastricht, Hollanda

Ayşegül Özerdem

Department of Psychiatry & Psychology, Mayo Clinic, Rochester, MN, Amerika Birleşik Devletleri

Bruce H. Price

Department of Neurology, McLean Hospital, Belmont, MA, Amerika Birleşik Devletleri

Gerard Said

Department of Neurology Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris, Fransa

Norman Sartorius

President of the Association for the Improvement of Mental Health Programmes, Cenevre, İsviçre

Duygu Selcen

Department of Neurology, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, Amerika Birleşik Devletleri

José M. Serratosa

Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid, İspanya

Timothy J. Steiner

Imperial College School of Medicine, Division of Neuroscience, Londra, Birleşik Krallık

Pasquale Striano

Pediatric Neurology and Muscular Diseases Unit, Department of Neurosciences, Rehabilitation, Ophthalmology, Genetics, Maternal and Child Health, Institute “G. Gaslini”, University of Genova, Cenova, İtalya

Mustafa Şahin

Department of Neurology, Boston Children's Hospital, Boston, Massachusetts, Amerika Birleşik Devletleri

Graham Thornicroft

Centre for Global Mental Health, Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience, King's College, Londra, Birleşik Krallık

Mauricio Tohen

University of New Mexico School of Medicine Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, New Mexico, Amerika Birleşik Devletleri

Marc Valenti

University of Barcelona, Department of Psychiatry, Barselona, İspanya

 

 

Yayın Hizmetleri: BAYT

Adres: Ziya Gökalp Cad., 30/31 06420 Kızılay, Ankara, Turkiye

Tel: +90 431 3062

Faks: +90 431 3602

E-posta: info@bayt.com.tr

Web: http://www.bayt.com.tr