İçindekiler
İçindekiler

Editörden
Nöropsikiyatrik Tutulum ve İlaca Dirençli Fokal Epilepsi ile Karakterize, Potansiyel Olarak Tedavi Edilebilir Genetik Bir Bozukluk: Niemann-Pick Hastalığı Tip C

Ebru ALTINDAĞ,Yasemin ALANAY,Betul BAYKAN ,Aysin DERVENT

DOI: 10.29399/npa.28717

Araştırma Makalesi
Nörodejeneratif Ataksilerde ve Niemann Pick Tip C’de Video-Okülografi Değerlendirmesi

Zerrin KARAASLAN,Haşmet Ayhan HANAĞASI,İbrahim Hakan GURVİT,Başar BİLGİÇ

DOI: 10.29399/npa.28563

Araştırma Makalesi
Kronik Şizofrenide Yineleyici Transkranial Manyetik Stimülasyonun Belirtiler, Biliş ve Öznel Yaşantılar Üzerine Etkisi: Kontrollü Çalışma

Lijun LIU,Lida SHI,Dongmei XU,Xuan WANG,Yuhong WANG,Qian WANG,Xinfu WANG

DOI: 10.29399/npa.28423

Araştırma Makalesi
Epileptik Sıçanlarda Kronik Yüzme Egzersizi ve E Vitamini Desteğinin Kemik Element Metabolizması Üzerine Etkisi

Saltuk Buğra BALTACI,Erkut TUTKUN,Mustafa AYYILDIZ,Erdal AĞAR,Gökhan ARSLAN,Rasim MOĞULKOÇ,Abdülkerim Kasım BALTACI

DOI: 10.29399/npa.28495

Araştırma Makalesi
Sınır Kişilik Bozukluğunda Dürtüsellik ve Riskli Karar Verme Eğiliminin Sosyal Biliş Becerileriyle İlişkisi

Büşra KUZGUN VATANSEVER,Deniz BÜYÜKGÖK,Oya ÇELİK AYPAK,Mete ERCİS,Doğan ŞAHİN

DOI: 10.29399/npa.28439

Araştırma Makalesi
İdiyopatik West ve Lennox-Gastaut Sendromlarında, Glial Biyobelirteçlerin Serum Düzeyleri ile Klinik Şiddet ve Elektroensefalografi Özellikleri Arasındaki İlişki

Minara CHERKEZZADE,Selen SOYLU,Erdem TÜZÜN,Vuslat YILMAZ,Mine SEZGİN,Zuhal YAPICI,Cem İsmail KÜÇÜKALİ,Pınar TOPALOĞLU

DOI: 10.29399/npa.28669

Araştırma Makalesi
Psikiyatri Hastalarında Elektrokonvülsif Tedavinin Frontal QRS-T Açısı Üzerindeki Etkisi

Ülker ATILAN FEDAİ,Halil FEDAİ

DOI: 10.29399/npa.28443

Araştırma Makalesi
Otizm Spektrum Bozukluğunda Gözlenen Erkek Cinsiyet Baskınlığında Sertoli Hücre Hormonlarının Rolü

Şeyda ÇELİK GÖKSOY,Yaşar TANIR,Nusret SOYLU,Adile Merve BAKİ,Pervin VURAL,Ali KARAYAĞMURLU

DOI: 10.29399/npa.28378

Araştırma Makalesi
BDSM Uygulayıcılarının Cinsel Davranışlarının ve Cinsel İşlevlerinin Değerlendirilmesi: Kontrollü Bir Çalışma

Ender CESUR,Barış SANCAK

DOI: 10.29399/npa.28527

Araştırma Makalesi
Atina İnsomnia Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması ve Psikometrik Özellikleri

Hüseyin ELBİ,Melike BATUM,Ece Özlem ÖZTÜRK,Merve VATANSEVER BALCAN,Ayşin KISABAY AK,Hikmet YILMAZ,Ömer AYDEMİR

DOI: 10.29399/npa.28575

Araştırma Makalesi
Bipolar Manide Enflamasyon Belirteci Olarak High Mobility Grup 1 Protein

Aysu KARA,Özlem Devrim BALABAN,Bilge ÇINAR,Seda TANRIVERDİ OLUĞ,Cenk KILIÇ,Nesrin KARAMUSTAFALIOĞLU

DOI: 10.29399/npa.28599

Derleme
Uzaktan Nöropsikolojik Değerlendirme: Telenöropsikoloji

Elif YILDIRIM,Ezgi SONCU BÜYÜKİŞCAN,Şükriye AKÇA KALEM,İ. Hakan GÜRVİT

DOI: 10.29399/npa.28535

Derleme
Parkinson Hastalığı Alanında 32 Yıl Deneyimli Öğretim Üyesi Bir Nöroloğun Kendi Parkinson Öyküsü

Sibel ÖZEKMEKÇİ

DOI: 10.29399/npa.28634

Olgu Sunumu
Kronik Subdural Hematomla İlişkili Yineleyici Psikotik Depresyon: Bir Olgu Sunumu

Anıl ALP,M. İrem YILDIZ,Elçin ÖZÇELİK EROĞLU,A. İlkay IŞIKAY,Yavuz AYHAN,Aygün ERTUĞRUL

DOI: 10.29399/npa.28519

Olgu Sunumu
Jeneralize Periferik Sinir Hipereksitabilitesi ve Nöropati: Olgu Serisi ve Uzun Dönem Sonuçları

Onur AKAN,Leyla BAYSAL,Tuğçe AKSU UZUNHAN,Erdem TÜZÜN

DOI: 10.29399/npa.28430

Kısa Bildirim
Repetitif Transkraniyal Manyetik Stimülasyon ile Alzheimer Hastalığında Hipokampal N-Asetilaspartat Düzeyinin ve Görsel Hafıza Skorlarının İyileştirilmesi

Halil Aziz VELİOĞLU,Dila SAYMAN,Lütfü HANOĞLU,Gülhan Ertan AKAN,Şeyda ÇANKAYA,Burak YULUĞ

DOI: 10.29399/npa.28420