İçindekiler
İçindekiler

Editörden
Psikiyatride Yapay Zeka Uygulamalarının Bugünü ve Geleceği

Cenan HEPDURGUN

DOI: 10.29399/npa.28725

Araştırma Makalesi
Ağır Ruhsal Hastalığı Olan Bireylerde İnternet, Sosyal Medya ve İlişkili Teknolojilerin Kullanımıyla Hastalık Şiddeti ve İşlevsellik Arasındaki İlişki

Seda TANRIVERDİ OLUĞ, Özlem Devrim BALABAN, Özlem GÜL, Mustafa Ozan ALTIN

DOI: 10.29399/npa.28315

Araştırma Makalesi
Çinko Desteği, icv-STZ Enjeksiyonu ile Bastırılan Serebral Korteksteki ZIP14 (SLC39A14) Seviyelerini İyileştirir

Saltuk Buğra BALTACI, Haluk GÜMÜŞ, Ömer ÜNAL, Gözde ACAR, Ayşenur Feyza BAYIROĞLU

DOI: 10.29399/npa.28426

Araştırma Makalesi
Deprem Yaşamış Bireylerin Travma Belirtilerine Yönelik Sanal Gerçeklik Destekli Müdahale Programı: Bir Etkililik Çalışması

Ali Yasin KAFES, Alpay ÇİLLER, Mehmet ŞAKİROĞLU

DOI: 10.29399/npa.28568

Araştırma Makalesi
Nöroblastoma Hücre Kültüründe Glutamat Aracılı Oluşturulan Nörotoksisiteye Oksitosinin Etkileri

Börte GÜRBÜZ ÖZGÜR, Kamil VURAL, Mehmet İbrahim TUĞLU

DOI: 10.29399/npa.28377

Araştırma Makalesi
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Serum Agouti ile İlişkili Peptid ve Asprosinin Metabolik Parametreler ve Yeme Davranışı Üzerine Olası Etkisi

Nilifer GÜRBÜZER, Sertaç ZENGİL, Esra LALOĞLU, Kamber KAŞALİ

DOI: 10.29399/npa.28458

Araştırma Makalesi
Parenkimal Nöro-Behçet Hastalığında Difüzyon Tensör Görüntüleme

Tuncay GÜNDÜZ, Sadık SERVER, Cem İsmail KÜÇÜKALİ, Onur ÖZYURT , Gülşen AKMAN DEMİR, Murat KÜRTÜNCÜ

DOI: 10.29399/npa.28366

Araştırma Makalesi
Majör Depresyon ve Bipolar Bozuklukta Parietal Korteks Hacim ve İşlevleri: Bulut Tabanlı Manyetik Rezonans Görüntüleme Çalışması

Fatma KILIÇ, Fatma KARTAL, Mehmet Fatih ERBAY, Rıfat KARLIDAĞ

DOI: 10.29399/npa.28253

Araştırma Makalesi
HbA1c Yüksekliği Olan Hastalarda Subklinik Polinöropati Varlığı

Yılmaz ÇETİNKAYA, Güler ÖZDEMİR, Buse Rahime HASIRCI BAYIR, Cemile Handan MISIRLI

DOI: 10.29399/npa.28413

Araştırma Makalesi
Negatif Belirtiler için Klinik Değerlendirme Görüşmesi Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Sefa VAYISOĞLU, Sevilay KARAHAN, Şeref Can GÜREL, Ayşe Elif ANIL YAĞCIOĞLU

DOI: 10.29399/npa.28438

Araştırma Makalesi
Depresyon ve Optik Koherans Tomografi Çalışmalarında Gözden Kaçan Bir Parametre: D vitamini

Nur ÖZGEDİK TURHAN, Özden ARISOY, Fatih ULAŞ, Güler BUĞDAYCI, Melek ALTINTAŞ GÜLNER

DOI: 10.29399/npa.28369

Derleme
Hava Kirliliği ve İklim Değişikliğinin Uykuya Etkisi

Semih AYTA

DOI: 10.29399/npa.28523

Derleme
Depresyon Tedavisinde Yardımcı Olarak Oreksin Reseptör Antagonistleri: Mini Meta-Analiz

Mustafa UĞURLU

DOI: 10.29399/npa.28383

Derleme
Çocukluk Çağı Absans Epilepsisi’nin Uzun Dönem Prognozu

Miray ATACAN YAŞGÜÇLÜKAL, Emel UR ÖZÇELİK, Ayşe Deniz ELMALI, Özlem ÇOKAR, Veysi DEMİRBİLEK

DOI: 10.29399/npa.28583

Olgu Sunumu
İzole Santral Sinir Sistemi Tutulumu Gösteren Bir Rosai-Dorfman Hastalığı Olgusu

Fatma Ebru ALGÜL, Begüm YENİ ERDEM, Gülçin YEĞEN, Servet YOLBAŞ

DOI: 10.29399/npa.28323

Olgu Sunumu
A-Amino-3-Hidroksi-5-Metil-4-İzoxazolepropionik Asit Reseptörüne ve γ-Aminobütrik Asit-Beta Reseptörüne Karşı Antikorları Olan Otoimmün Ensefalit: Olgu Sunumu

Faruk Uğur DOĞAN, Bedia SAMANCI, Vuslat YILMAZ, Haşmet Ayhan HANAĞASI, İbrahim Hakan GÜRVİT, Erdem TÜZÜN, Başar BİLGİÇ

DOI: 10.29399/npa.28388

Düzeltme
Düzeltme: Bilişsel ve Duygulanımsal Empati Ölçeği’nin (BDEÖ) Psikometrik

Şakir GICA, Ahsen BÜYÜKAVŞAR, M. Sinan İYİSOY, Hüseyin GÜLEÇ

DOI: 10.29399/npa.28743