İçindekiler
İçindekiler

Editörden
COVID-19 İlişkili Guillain-Barré Sendromu: Bir Nedensel İlişki Var mı Yoksa Sadece Bir Tesadüf mü?

Nermin Görkem ŞİRİN

DOI: 10.29399/npa.28547

Araştırma Makalesi
Amyotrofik Lateral Sklerozda Devam Eden Denervasyon ve Reinnervasyonun Tek Lif Elektromiyografi Yöntemi ile Konsantrik İğne Elektrodu Kullanılarak İncelenmesi

Pınar BEKDİK , Mehmet Barış BASLO

DOI: 10.29399/npa.28162

Araştırma Makalesi
Opioid Kullanım Bozukluğu Tanılı Hastalarda, Yoksunluk Sırasında ve Sonrasındaki EKG Değişiklikleri

Başak ÜNÜBOL , Filiz İZCİ , Servet İZCİ

DOI: 10.29399/npa.28365

Araştırma Makalesi
COVID-19 Enfeksiyonu ve Aşılarının Epilepsi Hastaları Üzerine Etkileri: Gerçek Yaşam Verileri

Özge ÖCEK , Pınar ORTAN

DOI: 10.29399/npa.28314

Araştırma Makalesi
Sosyal Anksiyete Bozukluğu ve Çekingen Kişilik Bozukluğu Eş Tanısında Zihin Kuramı

Turkan AGHAKISHIYEVA , Kadir ÖZDEL

DOI: 10.29399/npa.28368

Araştırma Makalesi
COVID-19 Pandemisi Öncesi ve Sırasında Guillain-Barré Sendromu Profili: 5 Yıllık Deneyim

Hülya ERTAŞOĞLU TOYDEMİR , Metin MERCAN , Vildan Ayşe YAYLA

DOI: 10.29399/npa.28348

Araştırma Makalesi
Genito-Pelvik Ağrı, Penetrasyon Bozukluğu ve Bozulmuş Yeme Davranışı Olan Hastaların Klinik Özellikleri: Kesitsel Bir Çalışma

Özge ŞAHMELİKOĞLU ONUR , Gülşen TEKSİN

DOI: 10.29399/npa.28313

Araştırma Makalesi
Egzersiz Multipl Sklerozlu Hastalarda Fiziksel Kapasiteyi, Kognisyonu, Yaşam Kalitesini İyileştirir ve Nörotrofik Faktörleri Artırır

Mehmet AÇIK , Seçkin ŞENIŞIK , Dilek TAŞKIRAN , Tolga AKŞİT , Ramazan AYDINOĞLU , Ayşe Nur YÜCEYAR

DOI: 10.29399/npa.28302

Araştırma Makalesi
Bipolar Bozuklukta Şiddet Davranışı Riskinin Çevresel Bir Belirleyicisi Olarak Çocukluk Çağı Travması

Neşe Burcu BAL , Elvan ÖZALP , Meryem Gül TEKSİN , Zeynep KOTAN , Ersin Hatice KARSLIOĞLU , Ali ÇAYKÖYLÜ

DOI: 10.29399/npa.28340

Araştırma Makalesi
Teletıp ile Hasta Takip Eden Bir Üniversite Hastanesinde Pandeminin MS Hastaları Üzerindeki Psikososyal Etkileri, Kesitsel Çalışması

Bedriye KARAMAN , Rasim TUNÇEL , Özgül EKMEKCİ , Timur KÖSE , Nur YÜCEYAR

DOI: 10.29399/npa.28356

Araştırma Makalesi
Geriatrik Bireylerde Postüral Kontrol ile Depresyon Düzeyi ve Fiziksel Aktivite İlişkisi

Tuba YERLİKAYA , Melis BAĞKUR , Serkan TAŞ , Adile ÖNİZ , Murat ÖZGÖREN

DOI: 10.29399/npa.28217

Araştırma Makalesi
İlk Atak Akut Psikotik Hastalarda Kannabis Kullanımının Klinik Etkileri

Burak AKDÖNER , Umut BAKLACI , Özlem KUMAN TUNÇEL , Ebru ALDEMİR , Hayriye ELBİ

DOI: 10.29399/npa.28401

Kısa Bildirim
COVID-19 Pandemisinin Çok Erken Döneminde Ruh Sağlığı Destek Hattına Başvuran Sağlık Çalışanlarının Klinik Özellikleri

Ejder Akgün YILDIRIM , Abdülkadir Sencer TABAKCI , Münevver HACIOĞLU YILDIRIM , Sevilay UMUT KILINÇ , Gamze KARABACAK SAĞMAN

DOI: 10.29399/npa.28297

Olgu Sunumu
mRNA BNT162b2 COVID-19 Aşısı Sonrası Oküler Flutter-Myoklonus-Ataksi Sendromu: Bir Olgu Bildirimi

Turan POYRAZ , Armağan VAROL , Hasan Armağan UYSAL

DOI: 10.29399/npa.28205

Olgu Sunumu
Tedaviye Yüksek Dirençli Şizofreni Hastasında Saptanan KMT2D Geni c.4168G>A(p.Ala1390Thr) Varyasyonu: Olgu Sunumu ve Gözden Geçirme

Anıl ALP , Elçin ÖZÇELİK EROĞLU , M. İrem YILDIZ , Ahmet Cevdet CEYLAN , Başaran DEMİR , Suzan ÖZER

DOI: 10.29399/npa.28417

Olgu Sunumu
Startle Reaksiyonu Gelişen Hastada Motor Kortekse rTMS Uygulanması: Bir Olgu Sunumu

Merve Setenay İRİS , Bahar Bengi DEMİRBAĞ , Fulya BEKTAŞ , Dursun KIRBAŞ

DOI: 10.29399/npa.28229