İçindekiler
İçindekiler

Editörden
COVID-19 Döneminde Merkezi Sinir Sisteminin Demiyelinizan İnflamatuar Bozuklukları: Hafif Enfeksiyöz Semptomları Olan Vakalar

Duygu ÖZKAN YAŞARGÜN , Recai TÜRKOĞLU , Erdem TÜZÜN

DOI: 10.29399/npa.28525

Araştırma Makalesi
Sağlıklı Kişiler ve Esansiyel Tremoru Olan Hastalarda Duygusal Yüz İfadeleri Resimlerinin (POFA) Türk Toplumunda Geçerliliği ve Güvenilirliği

Kamile TOMBUL , Bedia SAMANCI , Zeynep TÜFEKÇİOĞLU , Başar BİLGİÇ , Aslı DEMİRTAŞ TATLIDEDE , Şükriye AKÇA KALEM , Öget ÖKTEM TANÖR , Haşmet HANAĞASI

DOI: 10.29399/npa.28174

Araştırma Makalesi
Benlik Saygısının Beyin Yapısı Üzerine Etkisi: Sağlıklı Genç Yetişkinlerde Bir Voksel Tabanlı Morfometri Araştırması

Mehmet C. ERATA , Seda EROĞLU , Burcu ÖZKUL , Özgül USLU , Yiğit ERDOĞAN , Ömer KİTİŞ , Ali Saffet GÖNÜL

DOI: 10.29399/npa.28318

Araştırma Makalesi
Ginkgo Biloba Özütünün in Vitro Alzheimer Hastalığı Modelinde TRPV1 Kanalları Aracılığıyla Koruyucu ve Terapötik Rolü

Ahmet ÖZŞİMŞEK , İshak Suat ÖVEY , Ertan KARAÇAY , Burak YULUĞ

DOI: 10.29399/npa.28166

Araştırma Makalesi
Sağlıklı Genç Yetişkinlerde Bağlanma Güvenliği ve Çalışma Belleği Görevi Sırasında İşlevsel Yakın Kızılötesi Spektroskopi ile Ölçülen Kortikal Aktivite

Adnan KUŞMAN , Yağmur KIR , Nilay SEDES BASKAK , Damla SAYAR AKASLAN , Büşra YALÇINKAYA , Eylem Gökçe CENGİZ , Işık Batuhan ÇAKMAK , Müge ULUSOY ALTINOKLU , Müge ARTAR , Bora BASKAK

DOI: 10.29399/npa.28199

Araştırma Makalesi
COVID-19 Enfeksiyonu Sonrası Yeni Tanılı Tümefaktif Lezyon ve Multipl Skleroz

Tuğba ERDOĞAN , Belgin KOÇER , Sedat ŞEN , Belgin PETEK BALCI , Murat TERZİ

DOI: 10.29399/npa.28142

Araştırma Makalesi
Şizofreni Hastalarında On Yıllık Kardiyovasküler Hastalık Riski ile Klinik Özellikler Arasındaki İlişki

Yaşar KAPICI , Bulut GÜC , Atilla TEKİN , Sabri ABUŞ

DOI: 10.29399/npa.28292

Araştırma Makalesi
On İki Soruluk Utah Fotofobi Semptom Etki Ölçeği’nin (UPSIS-12) Türkçe’ye Uyarlanması, İç tutarlılık ve Tekrarlanabilirlik

Elif ILGAZ AYDINLAR , Buse Rahime HASIRCI BAYIR , Ozan DÖRTKOL , Elif KOCASOY ORHAN , Esme EKİZOĞLU , Betül BAYKAN , Mustafa ERTAŞ

DOI: 10.29399/npa.28353

Araştırma Makalesi
COVID-19 Tanısı Almış Bireylerde Psikolojik Dayanıklılık, Algılanan Stres ve Ölüm Kaygısı ile Hastalık Seyri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Nurhan EREN , Yağmur ZARARSIZ , Alpay MEDETALİBEYOĞLU , Irmak POLAT

DOI: 10.29399/npa.28264

Araştırma Makalesi
Multipl Sklerozda mRNA’ya Karşı İnaktive Covid-19 Aşı Yanıtlarının Sigara ile İlişkisi

Sedat ŞEN , Gökhan ARSLAN , Melih TÜTÜNCÜ , Serkan DEMİR , Öykü DİNÇ , Tuncay GÜNDÜZ , Cihat UZUNKÖPRÜ , Haluk GÜMÜŞ , Mesude TÜTÜNCÜ , Ruveyda AKÇİN , Serkan ÖZAKBAŞ , Mesrure KÖSEOĞLU , Sena Destan BÜNÜL , Ozan GEZER , Damla ÇETİNKAYA TEZER , Cavid BABA , Pınar ACAR ÖZEN, Rabia KOÇ , Tuğrul ELVERDİ , Uğur UYGUNOĞLU , Murat KÜRTÜNCÜ , Yeşim BECKMANN , İpek GÜNGÖR DOĞAN , Ömer Faruk TURAN , Cavit BOZ , Murat TERZİ , Aslı TUNCER , Sabahattin SAİP , Rana KARABUDAK , Bekir KOCAZEYBEK , Hüsnü EFENDİ , Uğur BİLGE, Aksel SİVA

DOI: 10.29399/npa.28503

Araştırma Makalesi
Çocukluk Çağı Sözel Olmayan İletişim Ölçeği: Türkçe Adaptasyonu ve Psikometrik Özellikleri

Neşe YAKŞİ, Mehtap EROĞLU , Mikail ÖZDEMİR , Dilşad Yıldız MİNİKSAR , Taha KIR , Alperen KURU , Salih Zekeriya KARSLIOĞLU , Onur ÖZTÜRK

DOI: 10.29399/npa.28309

Araştırma Makalesi
Şizofrenide İlk Atak ve Psikotik Alevlenmeler Sırasında İnflamasyon ve Kan Akışkanlığı: Sağlıklı Kontrollerle Bir Olgu-Kontrol Çalışması

Yasin Hasan BALCIOĞLU, Hasan GÖKÇAY , Ümit Haluk YEŞİLKAYA , Mustafa Nuray NAMLI

DOI: 10.29399/npa.28394

Derleme
Propranolol’ün Çeşitli Öğrenme Görevlerinin Bütünleştirme ve Yeniden-Bütünleştirme Süreçlerinde Bellek Bozucu Etkisi

Çınar Furkan İLHAN , Sezen KIŞLAL

DOI: 10.29399/npa.28203

Olgu Sunumu
COVID-19 Aşısını Takiben Gelişen Anti-GAD Ensefalit: Olgu Sunumu

Çiğdem DENİZ , Bengü ALTUNAN , Aysun ÜNAL

DOI: 10.29399/npa.28251

Olgu Sunumu
Depresif Belirtilerle Başvuran Manganez İntoksikasyonu: Bir Olgu Sunumu

Doğancan SÖNMEZ , Çiçek HOCAOĞLU

DOI: 10.29399/npa.28305

Olgu Sunumu
COVID-19 Aşısına Bağlı Dirençli Migren Atağının CGRP Monoklonal Antikoru ile Tedavisi: Bir Olgu Sunumu

Sanem COŞKUN DUMAN , Esra ÖZKAN ,Yasemin GÜRSOY ÖZDEMİR

DOI: 10.29399/npa.28266