İçindekiler
İçindekiler

Editörden
Yağmacı Dergilerden Kaçınmak: Dört Temel Özellik

Eren YILDIZHAN

DOI: 10.29399/npa.28243

Araştırma Makalesi
Özgül Öğrenme Bozukluğu Olan Çocuklarda Duygusal Uyaranlara Verilen Elektrodermal Aktivite Varlığında Bozulmuş Duygulanım Algısı: Kontrollü Çalışma

Mesut SARİ , Yusuf ÖZTÜRK , Güler GÖL ÖZCAN , Büşra BALTA , Ali Evren TUFAN

DOI: 10.29399/npa.27949

Araştırma Makalesi
İdiyopatik Parkinson Tanılı Hastalarda COVİD -19 Pandemisinin Erkek ve Kadın Cinsiyeti Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması: Sakarya Örneği, Türkiye

Yeşim GÜZEY ARAS , Belma DOĞAN GÜNGEN , Türkan ACAR , Bilgehan A. ACAR , Sena BONCUK , Halil A. ERYILMAZ

DOI: 10.29399/npa.27876

Araştırma Makalesi
Bipolar Bozukluk Tanılı Hastalarda Anne-Bebek Bağlanması

Furkan Bahadır ALPTEKİN , Buket Belkız GÜNGÖR , Nalan ÖZTÜRK , Nazan AYDIN

DOI: 10.29399/npa.27896

Araştırma Makalesi
Alzheimer Hastalığının Önlenmesi ve Tedavisinde Melatoninin TRPA1 Kanalları Üzerinden Potansiyel Etkileri

Ahmet ÖZŞİMŞEK , İshak Suat ÖVEY

DOI: 10.29399/npa.28183

Araştırma Makalesi
Türkiye’de Çocuğa Yönelik Cinsel İstismar: 1785 Olguda Psikiyatrik Değerlendirme

Ahmet TURLA , Berna AYDIN , Elif SAZAK UYGUL , Meltem ZEKİOĞULLARI GÜNBEGİ , M. Mustafa KULOĞLU , Koray KARABEKİROĞLU

DOI: 10.29399/npa.27974

Araştırma Makalesi
Yeni Başlangıçlı Diyabetes Mellitusta İlk Elektrofizyolojik Anormallik: Otonom Testler

Zülfikar MEMİŞ , Nihat ÇEVİK , Hürtan ACAR , Sefer GÜNAYDIN , Özlem ÇOKAR

DOI: 10.29399/npa.27952

Araştırma Makalesi
Aşırı Zihinsel Gezinme Ölçeğinin Dilsel Eşdeğerlilik, Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

Şennur GÜNAY AKSOY , Umut Mert AKSOY , Bengi SEMERCİ

DOI: 10.29399/npa.27804

Araştırma Makalesi
KINDL Yaşam Kalitesi Ölçeği Epilepsi Modülü Türkçe Versiyonunun Psikometrik Özellikleri

Dilek ERGİN , Selin DEMİRBAĞ , Erhan ESER , Muzaffer POLAT , Hakan BAYDUR

DOI: 10.29399/npa.27916

Araştırma Makalesi
Meta-Endişe Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirliği

Anıl GÜNDÜZ , İbrahim GÜNDOĞMUŞ , Betül ENGİN , Gonca BAĞLAR , Elvan Başak USTA GÜNDÜZ

DOI: 10.29399/npa.27926

Araştırma Makalesi
COVID-19 Pandemisinin Türkiye’de Yaşayan Multipl Skleroz Hastalarında Sosyoekonomik ve Psikolojik Etkileri

Tuncay GÜNDÜZ , Cihat UZUNKÖPRÜ , Serkan DEMİR , Melih TÜTÜNCÜ , Meral SEFEROĞLU , Haluk GÜMÜŞ , Sedat ŞEN , İpek GÜNGÖR DOĞAN , Mesude TÜTÜNCÜ , Yasemin SOLAK ÇALIKOĞLU , Yeşim BECKMANN , Ayşe SAĞDUYU KOCAMAN , Aksel SİVA

DOI: 10.29399/npa.28189

Araştırma Makalesi
Bağımlılık Merkezinde Yatan Hastaların Anti-HCV Taraması ile Klinik Özellikleri Arasındaki İlişki

Sercan KARABULUT

DOI: 10.29399/npa.27965

Olgu Sunumu
Alemtuzumaba Karşı Ciddi Ani Tip Aşırı Duyarlılık Reaksiyonu Geliştiren Bir Multipl Skleroz Hastasında Başarılı Sonuçlanan Modifiye Protokol ile Hızlı İlaç Desensitizasyonu

Ceyda TUNAKAN DALGIÇ , Emine Nihal METE GÖKMEN , Melih ÖZIŞIK , Meltem ALKAYA BAKLAN , Nur YÜCEYAR

DOI: 10.29399/npa.27371

Olgu Sunumu
6q26-q27 Terminal Delesyonun Anlıksal Yetiyitimine, Beyin Malformasyonlarına Etkisi ve Genotip/Fenotip İlişkisi: Bir Olgu Sunumu

Veysel ÖZDAĞ , Yaşar TANIR

DOI: 10.29399/npa.27797

Olgu Sunumu
On Beş Yaşında Bir Kız Çocuğunda Fluoksetin İlişkili İdrar Retansiyonu: Bir Olgu Sunumu

Ömer Faruk BULUT , Ali KARAYAĞMURLU , İlyas KAYA

DOI: 10.29399/npa.27938

Olgu Sunumu
Santral Sinir Sisteminin CTLA-4 Gen Defekti İlişkili Nadir Tutulumu

Sahib ROVSHANOV , Rahşan GÖÇMEN , İbrahim BARIŞTA , Deniz ÇAĞDAŞ , Ayşegül ÜNER , Vedat ÇİLİNGİR , İrsel TEZER FİLİK , Çağman TAN , Elif SOYAK AYTEKİN , İlhan TEZCAN , Pınar ACAR ÖZEN , Aslı TUNCER

DOI: 10.29399/npa.27900