İçindekiler
İçindekiler

Editöryal
Klinik İzole Sendrom ve Multipl Sklerozda Fosforile Nörofilament Ağır Zinciri (pNFH)

Erdem TÜZÜN , Elif ŞANLI , Ece AKBAYIR , Recai TÜRKOĞLU

DOI: 10.29399/npa.28019

Araştırma Makalesi
Nöroloji Polikliniklerinde Nöropatik Ağrı Sıklığı: Çok Merkezli Bir Çalışma

Can Ebru BEKİRCAN-KURT, Berin İNAN, Onur BULUT, İhsan ŞENGÜN, Necdet KARLI , Nalan GÜNEŞ , Burcu Gökçe ÇOKAL , Selda KESKİN GÜLER , Tahir Kurtuluş YOLDAŞ , Duygu GÜNER ÖZCANYÜZ , Filiz KOÇ , Zeynep ÜNLÜTÜRK , Çağdaş ERDOĞAN7 , Burhanettin ULUDAĞ , Cavit B

DOI: 10.29399/npa.27549

Araştırma Makalesi
Acil Serviste Hekimler Fonksiyonel Nörolojik Belirti Bozukluğu ve Somatik Belirti Bozukluğunu Nasıl Yönetiyor? Bir Vinyet Çalışması

Özge KILIÇ , Hale YAPICI ESER , Işıl NECEF , Umut ALTUNÖZ , Özgür ÖZTOP ÇAKMAK , Can AKTAŞ

DOI: 10.29399/npa.27599

Araştırma Makalesi
Lityum Tremorunun Spektral Analizi

Gül YALÇIN ÇAKMAKLI , Yavuz AYHAN , M. Kâzım YAZICI , Mehmet DEMİRCİ , Gürdal ŞAHİN

DOI: 10.29399/npa.27378

Araştırma Makalesi
Vortioksetinin Ağrı Eşiği Üzerine Etkisinin Farelerde Sıcak-Plaka Testi ile Değerlendirilmesi

Ali İNALTEKİN , Yüksel KIVRAK

DOI: 10.29399/npa.27462

Araştırma Makalesi
Yeni Tanılı Meme Tümörlü Hastalarda Kanser İlişkili Retinopati

Ceyhun SAYMAN , Hülya TİRELİ , Günay Meryem GÜRLEYİK

DOI: 10.29399/npa.25097

Araştırma Makalesi
Otizm Spektrumu Belirtileri ve Sosyal Cevaplılık: Anoreksiya Nervoza Tanısı Olan Ergenlerde Otizm Spektrumu Belirtilerinin Eşlik Eden Psikiyatrik Belirtiler ile İlişkisi

Bilge Merve KALAYCI , Kevser NALBANT , Devrim AKDEMİR

DOI: 10.29399/npa.27175

Araştırma Makalesi
Diyabetik Polinöropati Hastalarında Proteazom Modülatör 9 Geni rs14259 Polimorfizmi

Celal ŞALÇİNİ , Gülin SUNTER , Fatih ÖZEN , Yağmur ÖZER , Belkıs ATASEVER ARSLAN

DOI: 10.29399/npa.24801

Araştırma Makalesi
Berger HIV ile İlgili Damgalama Ölçeği Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenilirliği

Mevhibe İrem YILDIZ , Koray BAŞAR , Özge KARADAĞ ÇAMAN , Ahmet Çağkan İNKAYA

DOI: 10.29399/npa.27299

Araştırma Makalesi
Migren Hastalarında Baş Ağrısı Etki Testinin (HIT-6) Türkçe Versiyonunun Güvenilirliği ve Geçerliliği

Pınar YALINAY DİKMEN , Mumine BOZDAĞ , Mumin GÜNEŞ , Seda KOŞAK , Bahar TAŞDELEN , Derya ULUDUZ , Aynur OZGE

DOI: 10.29399/npa.24956

Araştırma Makalesi
Erken Dönem Parkinson Hastalarında Pilates ve Elastik Bantlama Uygulamalarının Denge ve Postüral Kontrol Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Pilot Çalışma

Evrim GÖZ , Berril DÖNMEZ ÇOLAKOĞLU , Raif ÇAKMUR , Birgül BALCI

DOI: 10.29399/npa.24935

Araştırma Makalesi
İz Sürme Testi, Artırılmış İpuçlu Hatırlama Testi ve Saat Çizme Testi’nin 6-18 Yaş Türk Örneklemi için Norm Belirleme Çalışması

Hasan GÜNDÜZ , Gökçe BAYKUZU GÜNDÜZ , Hilal KAYA , Özgü İNAL , Hünkar GÜLVEREN , Banu CANGÖZ TAVAT

DOI: 10.29399/npa.27601

Araştırma Makalesi
Ceza Sorumlulukları Açısından Değerlendirilen Olguların Retrospektif İncelenmesi

Şahin GÜRKAN , Kazım Cihan CAN , Hasan KAYA , Rabia NAZİK YÜKSEL , Erol GÖKA

DOI: 10.29399/npa.27548

Araştırma Makalesi
MacArthur Tedaviye Karar Verme Yeterliliğinin Değerlendirilmesi Aracının Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği: Şizofreni Hastalarında Yeterliliğin Bağıntıları

Özlem ERDEN AKİ , Sertaç AK , Emre MUTLU, Ahmet Alp KARAKAŞLI , Şeref Can GÜREL

DOI: 10.29399/npa.27553

Derleme
Michel Foucault Yaşasaydı ya da Herculine Barbin İstanbul’da

Fatih ARTVİNLİ

DOI: 10.29399/npa.27204

Olgu Sunumu
Gerçekten Nadir midir? Huzursuz Genital Sendrom

Miraç Ayşen ÜNSAL , Tuğrul DOĞAN

DOI: 10.29399/npa.24950