İçindekiler
İçindekiler

Editöryal
Geschwind Sendromunu Temporal Lob Epilepsisinin Ötesinde Yeniden Ele Almak

Burçin ÇOLAK , Rıfat Serav İLHAN , Berker DUMAN

DOI: 10.29399/npa.27995

Araştırma Makalesi
Otizm Spektrum Bozukluğu ile FOXP2, GRIN2B, KATNAL2 ve GABRA4 Genlerinin İlişkisinin Araştırılması

Sinem YALÇINTEPE , Işık GÖRKER , Selma DEMİR , Emine İkbal ATLI , Engin ATLI , Hilmi TOZKIR , Necdet SÜT , Yasemin ÖZEN , Damla EKER , Çisem MAİL , Hazal SEZGİNER GÜLER , Drenushe ZHURI , Hakan GURKAN

DOI: 10.29399/npa.27407

Araştırma Makalesi
Multipl Sklerozlu Hastalarda Maküler Ganglion Hücre Kompleksinin Detaylı Değerlendirilmesi

Kemal Turgay ÖZBİLEN , Tuncay GÜNDÜZ , Selva Nur ÇUKUROVA KARTAL , Nihan AKSU CEYLAN , Mefküre ERAKSOY , Murat KÜRTÜNCÜ

DOI: 10.29399/npa.27531

Araştırma Makalesi
Şizofreni Hastalarında Oksidatif Stres ve Artmış Malondialdehit Düzeyinin Tanısal Performansı

Onur HURŞİTOĞLU , Fatma Özlem ORHAN , Ergül Belge KURUTAŞ , Adem DOĞANER , Hüseyin Toygun DURMUŞ , Hatice KOPAR

DOI: 10.29399/npa.27372

Araştırma Makalesi
İnmeli Hastalarda Tüm Vücut Vibrasyon Tedavisinin Üst Ekstremite Fonksiyonları Üzerine Etkisi

Ilgın SADE , Çiğdem ÇEKMECE , Murat İNANIR , Nigar DURSUN

DOI: 10.29399/npa.24753

Araştırma Makalesi
Obsesif Kompulsif Bozuklukta Mevsimsel Değişiklikler: Prospektif-Klinik Veri Analizi

Ebru ALTINTAŞ , Meryem Özlem KÜTÜK , A. Evren TUFAN

DOI: 10.29399/npa.27205

Araştırma Makalesi
Nöromiyelitis Optika’da Kognitif Bozukluk

Ahmet YABALAK , Burcu ALTUNRENDE , Gülşen AKMAN DEMİR

DOI: 10.29399/npa.24928

Araştırma Makalesi
Parkinson Hastalarında Kırılganlık: Dizabilite ve Zamanlı Kalk ve Yürü Testi ile İlişkisi

Firuzan FIRAT ÖZER , Sibel AKIN , Murat GÜLTEKİN , Gözde ERTÜRK ZARARSIZ , Ayten EKİNCİ SOYLU

DOI: 10.29399/npa.23444

Araştırma Makalesi
Multiple Sklerozda Nöropatik Ekstremite Ağrısının Değerlendirilmesi

Emre ATA , Tuğba ÖZSOY ÜNÜBOL , Serkan DEMİR

DOI: 10.29399/npa.24802

Araştırma Makalesi
Migrenli Yaşlılarda Diyet Kısıtlamasının Etkinliği

Akçay Övünç ÖZÖN , Ömer KARADAŞ

DOI: 10.29399/npa.24839

Araştırma Makalesi
Fetal Anomali Nedeniyle Gebeliğin Terminasyonu Sonrasında Perinatal Yas ve İlişkili Faktörler: Bir Yıllık İzlem Çalışması

Oya GÜÇLÜ , Güliz ŞENORMANCI , Abdullah TÜTEN , Koray GÖK , Ömer ŞENORMANCI

DOI: 10.29399/npa.25110

Araştırma Makalesi
Bilişsel ve Duygulanımsal Empati Ölçeği’nin (BDEÖ) Psikometrik Özellikleri: Türk Popülasyonunda Güvenilirlik ve Faktör Analizi Çalışması

Şakir GICA , Ahsen BÜYÜKAVŞAR , M. Sinan İYİSOY , Hüseyin GÜLEÇ

DOI: 10.29399/npa.27248

Araştırma Makalesi
Pekiştireç Duyarlılık Ölçeği’nin Türk Toplum Örnekleminde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Gülşah BALABAN , Yusuf BİLGE

DOI: 10.29399/npa.27369

Araştırma Makalesi
Simon Görevi Sırasında Tepki Dinamiklerinin Fare Takibi Yöntemiyle İncelenmesi

Hatice Buket İKİZOĞLU , Murat Perit ÇAKIR

DOI: 10.29399/npa.27618

Derleme
Anlamsal İşlemeye İlişkin Dille İlgili ERP Çalışmalarında N400 ve P600’ün İşlevsel Rolü: Genel Bir Bakış

Zahra SEYEDNOZADI , Reza PISHGHADAM , Morteza PISHGHADAM

DOI: 10.29399/npa.27422

Olgu Sunumu
Parkinson Hastalığında Dopamin Agonisti İlişkili Hıçkırık: Olgu Sunumu

Ahmed Serkan EMEKLİ, Haşmet A. HANAĞASI

DOI: 10.29399/npa.23625