İçindekiler
İçindekiler

Editöryal
Tekrarlayan İnflamatuar Optik Nöropatide Aquaporin-4 Gen Polimorfizmleri ve Glioblastomlarda RANKL’ın Rolü: Biyobelirteç Araştırmaları ve Gelişmeleri

Elif ŞANLI , Erdem TÜZÜN

DOI: 10.29399/npa.27789

Araştırma Makalesi
Otoimmün Demiyelinizan Hasta Serumlarının Beyin Perisitlerinin Sağkalımına Etkisi

Canan ULUSOY , Emine ŞEKERDAĞ , Vuslat YILMAZ , Aysu Bilge YILMAZ , Dila ATAK , Atay VURAL , Cem İsmail KÜÇÜKALİ , Zerrin KARAASLAN , Murat KÜRTÜNCÜ , Recai TÜRKOĞLU , Yasemin GÜRSOY ÖZDEMİR , Erdem TÜZÜN

DOI: 10.29399/npa.27350

Araştırma Makalesi
Bipolar Bozuklukta DEHB Ek Tanısı Varlığında Nörobilişsel İşlevler

Hidayet Ece ARAT ÇELİK , Deniz CEYLAN , Ceren HIDIROĞLU ONGUN , Ayşe ERDOĞAN , Devran TAN , Peren GÜMÜŞKESEN , Başak BAĞCI , Ayşegül ÖZERDEM

DOI: 10.29399/npa.27290

Araştırma Makalesi
Multipl Skleroz Hastalarında Huzursuz Bacaklar Sendromu

Taşkın GÜNEŞ , Ufuk EMRE , Yüksel ERDAL , Osman Özgür YALIN

DOI: 10.29399/npa.23429

Araştırma Makalesi
Konversiyon Bozukluğu Olan Hastaların Hipokampusunda HMRS

Osman MERMİ , Sema BAYKARA , Hanefi YILDIRIM , Murad ATMACA

DOI: 10.29399/npa.25012

Araştırma Makalesi
Alzheimer ve Parkinson Hastalarında Optik Koherans Tomografi Bulguları –Nörodejeneratif Hastalıklarda Retinal Değişiklikler

Derya BAYRAM , Gülbün YÜKSEL , Tamer BAYRAM , Hülya TİRELİ

DOI: 10.29399/npa.23640

Araştırma Makalesi
Şizofreni Hastalarında İzleti ve Anlatı Tedavilerinin Uskuramı ve Toplumsal İşlevsellik Üzerine Etkisi

Mehmet Buğrahan GÜRCAN , Mustafa YILDIZ , Kerim PATIR , Yasemin DEMİR

DOI: 10.29399/npa.27291

Araştırma Makalesi
Migrenin Yükü ile Yaşamak: “My Migraine Voice” Anketinin Türkiye Sonuçlarının Analizi

Arife ÇİMEN ATALAR , Manal BOZKURT , Zeynep ÇALIŞKAN , Pamela VO , Mustafa ERTAŞ , Betül BAYKAN

DOI: 10.29399/npa.24780

Araştırma Makalesi
Göçmen Kamplarında ve Yerli Nüfusta Uyuşturucu Kullanımı: Şanlıurfa Örneklemi

Mustafa Necmi İLHAN , İrem EKMEKÇİ ERTEK , Melih Gaffar GÖZÜKARA , Öznur AKIL , Pavel URSU , Tokel ERGÜDER , Sertaç POLAT , Mehmet Yaşar ŞİMŞEK , Mahmut AKTAŞ , Öznur BULUT GAZANFER , Sevil ÖZGER İLHAN , Hulagu KAPTAN

DOI: 10.29399/npa.24856

Araştırma Makalesi
Dil Bozukluğu Tanılı Okul Öncesi Çocuklarda Serum Beyin Kaynaklı Nörotrofik Faktör, Glial Hücre Kaynaklı Nörotrofik Faktör, Sinir Büyüme Faktörü ve Nörotrofin-3 Düzeyleri

Ayhan BİLGİÇ , Hurşit FERAHKAYA , İbrahim KILINÇ , Vesile Meltem ENERGİN

DOI: 10.29399/npa.27274

Araştırma Makalesi
Yüksek Dereceli Gliomalarda Azalmış Serum sRANKL ve sTREM2 Seviyeleri: Prognoz ile İlişkisi

Mustafa EFENDİOĞLU , Elif ŞANLI , Ceren TÜRKOĞLU , Naci BALAK

DOI: 10.29399/npa.27536

Araştırma Makalesi
Erken Dönem Müdahalelerin Erişkin Wistar Sıçanlarında Davranışsal ve Nörogelişimsel Etkileri

Melike KÜÇÜKKARAPINAR , Aslıhan DÖNMEZ , Selçuk CANDANSAYAR , Aruz BOZKURT , Elif AKÇAY , Özlem GÜLBAHAR , Hayrunnisa BOLAY BELEN

DOI: 10.29399/npa.24943

Araştırma Makalesi
COVID-19 Sebebiyle Bir Kurumda Karantina Altında Bulunanlarda Depresyon, Anksiyete, Durumsal Suçluluk Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler

Ayşegül KOÇ , Hümeyra Hancer TOK , Lütfiye Nur UZUN , Hülya ENSARİ

DOI: 10.29399/npa.27329

Derleme
Miyastenia Gravis Tarihçesine Yeniden Bir Bakış

Feza DEYMEER

DOI: 10.29399/npa.27315

Olgu Sunumu
Hodgkin Lenfomanın Monoklonal Antikorlardan Nivolumab ile Tedavisi Ardından Gelişen Otoimmün Ensefalit

Mecbure NALBANTOĞLU , Burcu ALTUNRENDE , Özlem GÜNGÖR TUNÇER , Gülşen AKMAN

DOI: 10.29399/npa.23353

Olgu Sunumu
Donepezil Kullanan Bir Hastada Düşük Doz Ketiyapine Bağlı Olarak Gelişen Atipik Nöroleptik Malign Sendrom

Elçin ÖZÇELİK EROĞLU , M. İrem YILDIZ , M. Kâzım YAZICI

DOI: 10.29399/npa.27421