Startle Reaksiyonu Gelişen Hastada Motor Kortekse rTMS Uygulanması: Bir Olgu Sunumu

Merve Setenay İRİS , Bahar Bengi DEMİRBAĞ , Fulya BEKTAŞ , Dursun KIRBAŞ
2023 Aralık - 60 (4)
TÜRKÇE PDF İNGİLİZCE PDF

Öne Çıkan Noktalar

• Startle reaksiyonu organik neden olmaksızın oluşabilir.
• Startle reaksiyonunun tedavisinde sınırlılıklar vardır.
• Repetitif transkranyal manyetik stimulasyon (rTMS
tedavide düşünülebilir.


Türkçe Özet

Startle reaksiyonu beklenmedik, ani uyaranlara karşı korunma amaçlı
oluşan fizyolojik bir kas reaksiyonudur. Bu vakada, trafik kazası sonrası
TSSB kriterlerini karşılamayan ve majör beyin lezyonu olmayan
hastamızda oluşan startle reaksiyonları için rTMS protokolü sonrası
oluşan cevabı tartışmayı açıkladık. Bilinen fiziksel ya da psikolojik
herhangi bir hastalık öyküsü olmayan, bir hava yolu şirketinde hostes
olarak çalışan ve bir hafta kadar önce olan araç içi trafik kazası sonrası
üç saatlik bir bilinç kaybı tarifleyen 30 yaşında kadın hasta kliniğimize
başvurdu. Hasta vücudunda başlayan sıçrayıcı hareketler nedeniyle
günlük işlerini yapmakta zorlanma öyküsü mevcuttu. Beyin görüntüleme
çalışmalarında herhangi bir majör beyin lezyonu saptanmadı. Travma
sonrası stres bozukluğu kriterlerini karşılamamaktaydı ve EEG sonuçları
normaldi. İlaçlar semptomların düzelmesini sağlayamadı, bu nedenle
rTMS yapılması planlandı. 6 seans rTMS sonrası bütün semptomları
düzeldi. Araç içi trafik kazası sonrası şiddetli startle reaksiyonları
geliştiren, TSSB kriterlerini karşılamayan, görüntüleme ve EEG sonuçları
temiz olan hastamız rTMS tedavisine tam yanıt vermiş, semptomları ve
işlevselliği hızlı ve etkili biçimde düzelme göstermiştir. Bu nedenle bu
metodun bu tarz hastalarda etkin bir tedavi yöntemi olarak araştırılması
gerektiğini düşünmekteyiz.
Anahtar Sözcükler: Startle reaksiyonu, rTMS, motor korteks