mRNA BNT162b2 COVID-19 Aşısı Sonrası Oküler Flutter-Myoklonus-Ataksi Sendromu: Bir Olgu Bildirimi

Turan POYRAZ , Armağan VAROL , Hasan Armağan UYSAL
2023 Aralık - 60 (4)
TÜRKÇE PDF İNGİLİZCE PDF

Öne Çıkan Noktalar

• Aşı sonrası Oküler Flutter-Miyoklonus-Ataksi Sendromu
(OFMAS) olgusu sunulmuştur.
• Olguda, Oligoklonal Bantlar (OKB) yüksek sayıda pozitif
saptanmıştır.
• OKB pozitifliği, hümoral immunite ve moleküler taklit ile
ilişkili olabilir.
• Olgumuz, mRNA aşıları sonrası bildirilen ilk OFMAS
olgusudur.
• Intravenöz immunglobulin (IVIG) ve pulse kortikoterapi
tedavide kullanılabilir.


Türkçe Özet

Oküler flutter (OF) nadir görülen bir okulomotor sendromdur. En
yaygın etiyolojiler; paraneoplastik, postenfeksiyöz ve toksik-metabolik
nedenlerdir. Ancak aşı sonrası OF nadiren bildirilmiştir. Burada oligoklonal
bantlar (OKB’ler) ile ilişkili OF-myoklonus ve ataksiyle karakterize bir aşı
sonrası klinik sendrom bildirilmiştir.
İkinci mRNA BNT162b2 Covid-19 aşısından üç gün sonra başlayan baş
dönmesi, dengesiz yürüyüş, istemsiz hareketler, istemsiz göz hareketleri ve
ekstremitelerde sıçramaları olan 60 yaşında bir erkek hasta sunulmaktadır.
Rutin biyokimyasal ve serolojik testleri normal sınırlar içinde saptandı.
Beyin Manyetik Rezonans imajlarında patolojik bulgu saptanmadı.
Beyin omurilik sıvısında (BOS) bakılan paraneoplastik ve otoimmün
ensefalit testlerinde anlamlı bulgu saptanmadı. Beyin omurilik sıvısında
OKB tip 2 pozitif saptandı. Bu olgu, SARS-CoV-2’ye karşı geliştirilen aşılar
ve OF, Miyoklonus ve Ataksi (OFMAS) klinik sendromu arasındaki ilişkinin
bildirildiği ilk yayındır. Humoral bağışıklık mekanizmaları, OFMAS’ta
önemli bir rol oynuyor gibi gözükmektedir. BOS’ta OKB’lerin varlığı bu
durumla ilişkili olabilir.
Anahtar Sözcükler: Aşı, ataksi, myoklonus, oküler flutter, oligoklonal
bant, SARS-CoV-2.