Geriatrik Bireylerde Postüral Kontrol ile Depresyon Düzeyi ve Fiziksel Aktivite İlişkisi

Tuba YERLİKAYA , Melis BAĞKUR , Serkan TAŞ , Adile ÖNİZ , Murat ÖZGÖREN
2023 Aralık - 60 (4)
TÜRKÇE PDF İNGİLİZCE PDF

Öne Çıkan Noktalar

• Depresyon düzeyi, fiziksel aktivite (FA) ve postüral
kontrol ile ilişkilidir.
• Yaşlılarda düşmelerin önlenmesi için FA ve depresyon
düzeyine dikkat edilmelidir.
• Psikofiziksel endurans sağlıklı yaşlanmada önemli bir
faktör olarak ele alınmalıdır


Türkçe Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı yaşlı bireylerde fonksiyonel performans,
fiziksel aktivite düzeyi ve depresyon durumunun postüral kontrol ile
ilişkisini incelemektir.
Yöntem: Çalışma ev ortamında yaşayan 65 yaş ve üstü 48 birey ile
gerçekleştirildi. Ölçüm parametreleri olarak postüral kontrol için Sway
mobil denge uygulaması, alt ekstremite kas kuvveti için Otur – Kalk
Testi, fiziksel aktivite seviyesi için SenseWear kol bandı, mental durum
için Mini-Mental Test ve depresyon durumu için Beck Depresyon Ölçeği
(BDÖ) kullanıldı.
Bulgular: Sway skoru, toplam enerji harcaması (TEE) (r=0,28, p=0,04)
ve adım sayısı (r=0,30, p=0,03) ile pozitif korelasyon gösterirken BDÖ ile
negatif korelasyon gösterdi (r=-0,33, p=0,03). Beck Depresyon Ölçeği
puanı ile tüm fiziksel aktivite parametreleri arasında negatif korelasyon
bulundu. Fonksiyonel performansı gösteren alt ekstremite kuvveti
fiziksel aktivite parametreleri ile orta-iyi korelasyon gösterirken BDÖ ile
orta düzeyde negatif korelasyon gösterdi (r=-0,63, p<0,001). Vücut Kütle
İndeksi değeri TEE ile pozitif korelasyon gösterdi (r=0,34, p=0,01).
Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları, postüral salınım, fiziksel aktivite ve
depresyon durumu arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir.
Yeterli fiziksel aktivite düzeyi, depresyon düzeyinin ve postüral kontrol
sisteminin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için önemlidir. Sağlıklı
yaşlanmada fiziksel aktivite düzeyi, depresyon düzeyi ve postüral kontrol
ilişkisi göz ardı edilmemelidir.
Anahtar Sözcükler: Depresyon, düşme riski, fiziksel aktivite, postüral
kontrol, sağlıklı yaşlanma