Genito-Pelvik Ağrı, Penetrasyon Bozukluğu ve Bozulmuş Yeme Davranışı Olan Hastaların Klinik Özellikleri: Kesitsel Bir Çalışma

Özge ŞAHMELİKOĞLU ONUR , Gülşen TEKSİN
2023 Aralık - 60 (4)
TÜRKÇE PDF İNGİLİZCE PDF

Öne Çıkan Noktalar

• Bozulmuş yeme davranışı genito-pelvik ağrı
bozukluğunda sıklıkla görülebilmektedir.
• Yeme endişesi ve cinsel travma öyküsü bozulmuş yeme
davranışında fazladır.
• Cinsel travma öyküsü varsa kısıtlayıcı yemeyle orgazm,
dokunmada bozulma artmaktadır.


Türkçe Özet

Amaç: Cinsel işlev bozuklukları ve yeme bozuklukları arasında güçlü bir
ilişki olduğunu ileri süren çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmanın amaçları
genito-pelvik ağrı ve penetrasyon bozukluğu (GPAPB) olan hastalarda
bozulmuş yeme davranışının (BYD) sıklığını araştırmak ve eşlik eden BYD
ile ilişkili klinik özellikleri incelemektir.
Yöntem: Yüz beş GPAPB olan hasta sosyodemografik veri formu, DSMIV
için Yapılandırılmış Klinik Görüşme, Golombok-Rust Cinsel Doyum
Ölçeği, Hamilton Anksiyete Ölçeği, Hamilton Depresyon Ölçeği, Yeme
Bozukluğu Değerlendirme Ölçeği (YBDÖ) ve Yeme Tutumu Testi ile
değerlendirildi.
Bulgular: GPAPB olan hastalarda BYD sıklığı %85,7 idi. Cinsel travma
öyküsü varlığı, yeme endişesi ve tıkınırcasına yeme BYD’nin eşlik ettiği
vakalarda BYD olmayanlara göre daha fazlaydı (p<0,05). Cinsel travma
öyküsü olan GPAPB tanılı hastalarda YBDÖ kısıtlama alt puanı ile orgazm
ve dokunma puanları arasında pozitif anlamlı korelasyon saptandı
(p<0,05).
Sonuç: Elde ettiğimiz sonuçların GPAPB olan hastalarda BYD’nin sıklıkla
görüldüğünü ve bu iki bozukluğun eşlik etmesinde cinsel travma
öyküsünün varlığının önemli olduğunu göstermesi açısından önemli
olduğunu düşünüyoruz.
Anahtar Sözcükler: Bozulmuş yeme davranışı, cinsel travma, genitopelvik
ağrı ve penetrasyon bozukluğu, vajinismus, yeme bozukluğu