COVID-19 Aşısına Bağlı Dirençli Migren Atağının CGRP Monoklonal Antikoru ile Tedavisi: Bir Olgu Sunumu

Sanem COŞKUN DUMAN , Esra ÖZKAN ,Yasemin GÜRSOY ÖZDEMİR
2023 Eylül - 60 (3)
TÜRKÇE PDF İNGİLİZCE PDF

Öne Çıkan Noktalar

• Baş ağrısı COVID-19 enfeksiyonundan sonra sık görülen
bir şikayettir.
• Covid’de görülen migren tipi baş ağrısı trigeminovasküler
sistem aktivasyonunu düşündürmektedir.
• COVID-19 ile CGRP reseptörü arasındaki benzerlik
migren gelişiminden sorumlu olabilir.
• *COVID-19 aşısıyla tetiklenen dirençli migren CGRP
monoklonal antikoruyla gerilemiştir.


Türkçe Özet

Koronavirüs enfeksiyonunun nörolojik tutulum yapabileceği pek çok
çalışma ile gösterilmiştir. En sık görülen semptom ise başağrısıdır. Migren
patofizyolojisinde önemli role sahip olan CGRP (kalsitonin gen ilişkili
peptit), CGRP reseptörü ile SARS-CoV-2 spike proteini arasındaki yapısal
benzerlik nedeniyle, COVID-19 sonrası kalıcı baş ağrılarında etkin role
sahip olabilir. Bu olgu sunumunda, anti-CGRP monoklonal antikorunun
COVID-19 m-RNA aşısı yapılması sonrasında başlayan dirençli migren
atağına etkisi tartışılacaktır. Kronik migren tanısı ile takip edilen elli beş
yaşındaki kadın hasta COVID-19 m-RNA aşısı olduktan sonra persistan,
şiddetli ve ilaçlardan fayda görmeyen zonklayıcı baş ağrısı olmuştur.
Mevcut ilaç dozlarının düzenlenmesine rağmen şikayetlerinde gerileme
olmayan hastaya galcanezumab (CGRP monoklonal antikoru – CGRP
mAb) başlanması üzerine, ilk doz sonrasında yakınmalarında klinik
olarak belirgin düzelme saptanmış ve takiplerinde aylık 120 mg CGRP
mAb tedavisine devam etmesi planlanmıştır.
Anahtar Sözcükler: CGRP monoklonal antikoru, galcanezumab,
koronavirüs, migren