Depresif Belirtilerle Başvuran Manganez İntoksikasyonu: Bir Olgu Sunumu

Doğancan SÖNMEZ , Çiçek HOCAOĞLU
2023 Eylül - 60 (3)
TÜRKÇE PDF İNGİLİZCE PDF

Öne Çıkan Noktalar

• Amalgam dolgular manganez intoksikasyonuna neden
olabilir.
• Depresif belirtiler manganez intoksikasyonunun erken
dönem belirtilerinden olabilir.
• İntoksikasyonun ilk dönem belirtilerini tanımak geri
dönüşümsüz sonuçlara engel olur.
• Atipik psikiyatrik belirtilerin etiyolojisinde organik
patolojilerin tespiti önemlidir.
• Tedavide, L-dopa nörolojik belirtilere karşı etkilidir.


Türkçe Özet

Manganez, insan vücudundaki birçok fizyolojik süreç için gerekli
bir elementtir. Kronik manganez intoksikasyonu sinsi ve ilerleyici bir
seyir izler. Genellikle baş ağrısı, yorgunluk, uyku bozuklukları, sinirlilik
ve duygusal dengesizlik gibi özgül olmayan psikiyatrik yakınmalarla
başlar. İlerleyen süreçte buna parkinsonizm gibi nörolojik belirtiler de
eklenebilir. Geri dönüşü olmayan ciddi bir klinik durum ortaya çıkabilir.
Bu olgu sunumunda psikiyatri polikliniğine depresif belirtilerle başvuran
ve takip eden dönemde manganez intoksikasyonu tanısı konulan bir
kadın hasta sunulacaktır.
Anahtar Sözcükler: Depresif bozukluk, manganez intoksikasyonu,
psikiyatrik belirtiler