COVID-19 Aşısını Takiben Gelişen Anti-GAD Ensefalit: Olgu Sunumu

Çiğdem DENİZ , Bengü ALTUNAN , Aysun ÜNAL
2023 Eylül - 60 (3)
TÜRKÇE PDF İNGİLİZCE PDF

Öne Çıkan Noktalar

• Covid-19 aşısı ile ilişkili otoimmün ensefalit (AE) nadirdir.
• Burada; anti-GAD Ab pozitif AE olgusu sunulmaktadır.
• AE vakalarında doğru ayırıcı tanı önemlidir.
• Erken tedavi bu olgularda olumlu prognoz sağlar.


Türkçe Özet

COVID-19 aşısı dünyada 2020 aralık ayından itibaren birçok kişiye
uygulanmıştır. Literatürde ilişkisi kesin olarak kanıtlanmamış olsa da aşı
sonrası bildirilmiş majör nörolojik komplikasyonlar dikkati çekmektedir.
Bu çalışmada, ikinci doz COVID-19 mRNA aşısından kısa bir süre sonra,
ilerleyici bilişsel bozukluk ve davranışsal anormallikler ile başvuran ve
muhtemelen aşıyla ilgili ciddi bir advers olayı temsil eden, anti-GAD pozitif
otoimmün ensefalit tanısı alan, 51 yaşında bir erkek hasta sunulmaktadır.
Tedavide yüksek doz steroid ve intravenöz immunoglobulin kullanılmış
ve olumlu yanıt alınmıştır. Dünyada birçok kişi COVID-19’a karşı
aşılandığı için bu olgu, aşı sonrası otoimmün ensefalit, hatta anti-GAD
pozitif otoimmün ensefalit gelişebileceğini, bununla beraber erken
teşhis ve tedaviyle de prognozun iyi seyredebileceğini vurgulamaktadır.
COVID-19 aşı sonrası otoimmün ensefalit gelişmesindeki nedenselliği
açıklamak için çok sayıda hasta içeren gözlemsel çalışmalara ihtiyaç
olduğu düşüncesindeyiz.
Anahtar Sözcükler: anti-GAD ensefalitler, COVID-19 aşılama, otoimmun
ensefalitler