Multipl Sklerozda mRNA’ya Karşı İnaktive Covid-19 Aşı Yanıtlarının Sigara ile İlişkisi

Sedat ŞEN , Gökhan ARSLAN , Melih TÜTÜNCÜ , Serkan DEMİR , Öykü DİNÇ , Tuncay GÜNDÜZ , Cihat UZUNKÖPRÜ , Haluk GÜMÜŞ , Mesude TÜTÜNCÜ , Ruveyda AKÇİN , Serkan ÖZAKBAŞ , Mesrure KÖSEOĞLU , Sena Destan BÜNÜL , Ozan GEZER , Damla ÇETİNKAYA TEZER , Cavid BABA , Pınar ACAR ÖZEN, Rabia KOÇ , Tuğrul ELVERDİ , Uğur UYGUNOĞLU , Murat KÜRTÜNCÜ , Yeşim BECKMANN , İpek GÜNGÖR DOĞAN , Ömer Faruk TURAN , Cavit BOZ , Murat TERZİ , Aslı TUNCER , Sabahattin SAİP , Rana KARABUDAK , Bekir KOCAZEYBEK , Hüsnü EFENDİ , Uğur BİLGE, Aksel SİVA
2023 Eylül - 60 (3)
TÜRKÇE PDF İNGİLİZCE PDF

Öne Çıkan Noktalar

• MS hastalarında, mRNA aşısı inaktive aşıdan daha yüksek
antikor titresi oluşturur.
• MS hastalarında, ocrelizumab ve fingolimod tedavileri
daha düşük aşı yanıtına yol açar.
• Sigara içmek, mRNA aşısının antikor yanıtını azaltır ancak
inaktive aşı yanıtını etkilemez.


Türkçe Özet

Amaç: Korona virüs hastalığı 2019 (COVID-19) son zamanların en büyük sağlık
sorunudur. Aşılar, COVID-19 pandemisini önlemenin tek yoludur. Aşı etkinliğini
azaltan ve artıran faktörler olabilir. Multipl sklerozda (MS) bu faktörler, hastalığın
doğasına ve kullanılan hastalık modifiye edici tedavilere (DMT) bağlı olarak
değişebilir.
Yöntem: Çalışmamızda MS hastalarında inaktif virus aşılarının (Sinovac) ve mRNA
aşılarının (BioNTech) DMT’ler ve sigara kullanımı ile ilişkisini araştırdık. Aşı antikor
yanıtları inaktif virüs ve mRNA aşılarının iki dozundan sonraki 4–12. Haftalar
arasında değerlendirildi. Hastalar altı gruba ayrılmıştır; tedavisiz MS hastaları,
ocrelizumab, fingolimod, inferferonlar (interferon beta-1a ve interferon beta-1b),
dimetilfumarat ve teriflunamid kullananlar. Her iki aşı için de analizler sigara içen ve
içmeyen hastalarda ayrı ayrı yapılmıştır.
Bulgular: Çalışmaya 798 hasta dâhil edilmiştir. mRNA aşı grubunda, sigara içenler
(n=159; 2982±326 AU/mL) içmeyenlere (n=302; 5903±545 AU/mL) kıyasla toplamda
daha düşük antikor titrelerine sahipti (p=0,020). İnaktif virüs aşı grubunda sigara
içenler (n=136; 383±51 AU/mL) ve içmeyenler (n=270; 388±49 AU/mL) arasında
toplamda anlamlı bir fark saptanmamıştır (p=0,238). Her iki aşı grubunda da
ocrelizumab ve fingolimod alan hastaların antikor seviyeleri diğer DMT’leri alanlara
ve tedavi almayan MS hastalarına göre daha düşüktü. mRNA aşı grubunda, tedavi
edilmemiş MS hastalarında, sigara içenlerde antikor seviyeleri sigara içmeyenlere
göre daha düşüktü. Tedavi görmeyen MS hastaları için inaktif virüs aşı grubunda
sigara içen ve içmeyenlerin antikor düzeyleri arasında fark bulunmamıştır.
Sonuç: Ocrelizumab ve fingolimod kullanan MS hastalarının antikor düzeyleri
diğer DMT’lere göre daha düşüktür. Sigara kullanımı mRNA aşı grubunda antikor
düzeylerini düşürürken, inaktif virüs aşı grubunda herhangi bir etkisi bulunmamıştır.
Anahtar Sözcükler: Aşı, COVID-19, hastalık modifiye edici tedavi, multipl skleroz,
sigara içmek