Şizofreni Hastalarında On Yıllık Kardiyovasküler Hastalık Riski ile Klinik Özellikler Arasındaki İlişki

Yaşar KAPICI , Bulut GÜC , Atilla TEKİN , Sabri ABUŞ
2023 Eylül - 60 (3)
TÜRKÇE PDF İNGİLİZCE PDF

Öne Çıkan Noktalar

• Şizofreni hastalarında on yıllık tahmini kardiyovasküler
hastalık (KVH) riski %7,4’tür.
• Şizofreni hastalarında kalp yaşı kronolojik kalp yaşından
yaklaşık 13 yıl daha fazladır.
• Hastalık süresi ve negatif belirtiler şizofrenide 10 yıllık
KVH riskini etkilemektedir.
• Hastalık süresi ve VKİ şizofreni hastalarında kalp yaşını
etkilemektedir.


Türkçe Özet

Amaç: Kardiyovasküler hastalıklar (KVH), şizofreni hastalarında en
önemli mortalite nedenlerinden biridir. Bu çalışmanın amacı, şizofreni
hastalarında on yıllık KVH riski ve klinik belirtiler arasındaki ilişkiyi
araştırmaktır.
Yöntem: Araştırmanın örneklemini 208 şizofreni tanılı hasta
oluşturmuştur. Şizofreninin belirti şiddetini değerlendirmek için her
hastaya Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği (PANSS) uygulandı. Şizofreni
hastalarının 10 yıllık KVH riski QRISK*3 modeli ile hesaplandı.
Bulgular: Hastaların 10 yıllık KVH riski %7,4 olarak saptandı. Hastaların
ortalama sağlıklı kalp yaşı (QAGE) 53,1 idi. Şizofreni hastalarında hastalık
süresi, vücut kitle indeksi ve negatif semptom şiddeti ile 10 yıllık KVH
riski arasında pozitif korelasyon vardı (sırasıyla r=0,57, r=0,37 ve r=0,49).
Şizofreni hastalarında hastalık süresi, vücut kitle indeksi ve negatif
semptom şiddeti 10 yıllık KVH riski üzerinde yordayıcı etkiye sahipti
(sırasıyla t=4,349 ve p<0,001; t=2,108 ve p<0,05; t=2,836 ve p<0,01).
Sonuç: Bu çalışmanın bulguları, şizofreni hastalarında hastalık süresinin,
negatif semptomların ve vücut kitle indeksinin artmış KVH riski için
önemli bir risk faktörü olabileceğini göstermiştir.
Anahtar Sözcükler: Kardiyovasküler hastalık, negatif semptomlar, pozitif
semptomlar, QRISK*3, şizofreni