Ginkgo Biloba Özütünün in Vitro Alzheimer Hastalığı Modelinde TRPV1 Kanalları Aracılığıyla Koruyucu ve Terapötik Rolü

Ahmet ÖZŞİMŞEK , İshak Suat ÖVEY , Ertan KARAÇAY , Burak YULUĞ
2023 Eylül - 60 (3)
TÜRKÇE PDF İNGİLİZCE PDF

Öne Çıkan Noktalar

• Ginkgo biloba, in vitro AH modelinde TRPV1 kanalları
aracılı antiapoptotik etki gösterir
• Ginkgo biloba, TRPV1 kanalları aracılı hücre içi Ca+2 ve
ROS düzeylerini azaltır
• Ginkgo biloba AH oluşturulmadan önce uygulandığında
hastalık koruyucu etki gösterir.


Türkçe Özet

Amaç: Ginkgo biloba’nın (GB) nöroblastom hücrelerinde mitokondriye
bağımlı TRPV1 iyon kanalları üzerindeki etkisi Alzheimer hastalığı (AH)
modeli oluşturularak araştırıldı.
Yöntem: Bir AH modeli oluşturmak için SH-SY5Y hücrelerine okadaik
asit uygulandı. Hücresel farklılaşmadan sonra yedi ana grupla organize
edilen çalışma, GB’nin nöroblastom hücrelerinde AH’de kalsiyuma bağlı
TRPV1 kanallarına etkisinin incelendiği in vitro çalışmadır.
Bulgular: Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında GB+AH, AH ve AH+GB
gruplarında daha yüksek Ca2+ konsantrasyonu saptandı (p<0,001). Ca2+
düzeyi GB+AH ve AH+GB gruplarında AH grubuna göre daha düşüktü
(p<0,001). Ayrıca GB+AH’de sitozolik Ca2+ konsantrasyonu AH+GB
grubuna göre daha düşüktü (p<0,05), apoptoz ve hücre içi reaktif
oksijen türleri (ROS) değerleri GB+AH, AH ve AH+GB’de control grubuna
göre daha yüksekti (p<0,001). Apoptoz ve hücre içi ROS değerleri AH
grubunda GB+AH ve AH+GB grubuna göre daha yüksekti (p<0,001) ve
AH+GB grubunda apoptoz düzeyi GB+AH grubuna göre daha yüksekti
(p<0,001) ve mitokondriyal depolarizasyon, kaspaz 3 ve kaspaz 9
düzeyleri GB+AH, AH ve AH+GB gruplarında kontrol grubuna göre daha
yüksekti (p<0,001). Ayrıca GB+AH+kapsazepin grubu, AH+kapsazepin
grubu ve AH+GB+kapsazepin ile karşılaştırıldığında GB+AH grubu, AH
grubu ve AH+GB gruplarında değerler daha düşüktü (p<0,001).
Sonuç: Bu sonuçlar bize GB’nin TRPV1 kanalı üzerinden Alzheimer
hastalığında tedavi edici etkisinin yanında koruyucu etkisinin olduğunu
göstermektedir.
Anahtar Sözcükler: Alzheimer hastalığı, Ginkgo biloba, nöroblastom
hücreleri, ROS (reaktif oksijen türleri), TRPV1