On Beş Yaşında Bir Kız Çocuğunda Fluoksetin İlişkili İdrar Retansiyonu: Bir Olgu Sunumu

Ömer Faruk BULUT , Ali KARAYAĞMURLU , İlyas KAYA
2022 Eylül - 59 (3)
TÜRKÇE PDF İNGİLİZCE PDF

Öne Çıkan Noktalar

• Fluoksetin ile ilişkili üriner retansiyon nadir görülen bir
olgudur.
• SSRI kullanımında üriner retansiyon göz önünde
bulundurulmalıdır.
• 5-HT2 ve D2 reseptörleri işemeyi etkileyebilir


Türkçe Özet

Fluoksetin çocukluk çağı depresyonu ve obsesif kompulsif bozukluğun
tedavisinde sıklıkla kullanılan etkili ve güvenli bir ajandır. Üriner
retansiyon, mesanenin tamamen boşaltılamaması olarak tanımlanır.
Üriner retansiyon etyolojisinde en önemli faktörlerden biri de ilaç
kullanımıdır. Üriner retansiyon, fluoksetin kullanımının nadir görülen bir
yan etkisidir. On beş yaşında bir kız çocuğunda fluoksetin monoterapisi
sırasında gelişen ve tedavinin kesilmesini takiben düzelen bir kronik
üriner retansiyon olgusu sunuyoruz.
Anahtar Sözcükler: Adölesan, fluoksetin, seçici serotonin geri alım
inhibitörü