Alemtuzumaba Karşı Ciddi Ani Tip Aşırı Duyarlılık Reaksiyonu Geliştiren Bir Multipl Skleroz Hastasında Başarılı Sonuçlanan Modifiye Protokol ile Hızlı İlaç Desensitizasyonu

Ceyda TUNAKAN DALGIÇ , Emine Nihal METE GÖKMEN , Melih ÖZIŞIK , Meltem ALKAYA BAKLAN , Nur YÜCEYAR
2022 Eylül - 59 (3)
TÜRKÇE PDF İNGİLİZCE PDF

Öne Çıkan Noktalar

• Multiple skleroz (MS) olgusunda alemtuzumaba karşı
aşırı duyarlılık reaksiyonu sunulmuştur.
• Bu aşırı duyarlılık ilaç deri testi ile doğrulanmıştır.
• Alemtuzumaba yönelik 12 basamaklı protokol ile ilaç
desensitizasyonu uygulanmıştır.
• Olgumuz, MS’de ilk başarılı alemtuzumaba yönelik hızlı
ilaç desensitizasyonudur.
• Alternatif tedavi mevcut değil ise ilaç desensitizasyonu
etkili ve güvenilirdir.


Türkçe Özet

Alemtuzumab, lenfositlerin yüzeyinde CD52 antijenini hedefleyen
hümanize bir monoklonal antikordur. Alemtuzumabın intravenöz
uygulaması, antikora bağlı ve kompleman aracılı hücresel sitotoksisite
ile lenfositlerin tükenmesini sağlarken hastaların %90’ından fazlasında
‘ilk doz’ infüzyonla ilişkili reaksiyonlara neden olur; ki bunların %3’ünden
daha azı şiddetlidir. Aktif bir multipl skleroz (RRMS) olgusunda,
alemtuzumaba karşı ilk başarılı modifiye hızlı ilaç desensitizasyon (RDD)
protokolünü sunmaktayız. 40-yaş kadın hastada, immünolojik-aracılı,
ilaç deri testi ile doğrulanmış, miks tipte (hem IgE aracılı hem de sitokin
salınım sendromu) bir hipersensitivite reaksiyonu (HSR) gözlenmiştir.
Hastamızda şiddetli bir HSR görülmesi ve RRMS’yi tedavi etmek için başka
bir seçenek olmaması nedeni ile bir yıl ara ile iki kür halinde, 12 aşamalı
modifiye intravenöz RDD protokolü kullanılarak 12 mg alemtuzumab
başarıyla uygulanmıştır. Deneyimlerimiz, RDD’nin erken tip ve şiddetli
HSR’si olan MS hastalarında alemtuzumaba devam edebilmek için
güvenli ve etkili bir tedavi seçeneği olduğunu göstermiştir.
Anahtar Sözcükler: Alemtuzumab, multipl skleroz, hızlı ilaç
desensitizasyonu, aşırı duyarlılık reaksiyonu, deri testi