Türkiye’de Çocuğa Yönelik Cinsel İstismar: 1785 Olguda Psikiyatrik Değerlendirme

Ahmet TURLA , Berna AYDIN , Elif SAZAK UYGUL , Meltem ZEKİOĞULLARI GÜNBEGİ , M. Mustafa KULOĞLU , Koray KARABEKİROĞLU
2022 Eylül - 59 (3)
TÜRKÇE PDF İNGİLİZCE PDF

Öne Çıkan Noktalar

• Cinsel istismar nedeniyle psikopatoloji görülmesi
yaygındır.
• Psikopatoloji görülmesinde penetrasyon ve ensest varlığı
risk faktörleridir.
• Cinsel istismarda saldırgan çoğunlukla çocuğun tanıdığı
bir kişidir.


Türkçe Özet

Amaç: Bu çalışmada; çocukların maruz kaldığı cinsel istismarın özellikleri,
buna bağlı olarak gelişen ruhsal örselenmenin boyutu ve etki eden
faktörlerin araştırılması amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışmada Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli
Tıp Anabilim Dalına 14 yıllık (2006–2019) süre içerisinde muayene
edilerek rapor düzenlenmesi için gönderilen cinsel istismara uğramış
18 yaş altındaki 1785 olgu değerlendirilmiştir. Cinsel istismar mağduru
çocukların hasta dosyaları incelenmiştir.
Bulgular: Cinsel istismar mağdurlarının %81,8’sı kız, saldırganların
ise tümü erkektir. İstismara uğradığı tarihteki yaş ortalamaları; kız
çocuklarında 12,7±3,1 (2–17) yıl, erkek çocuklarda 10,7±3,2 (2–17)
yıldır. Saldırganların %87,2’si çocuğun daha önceden tanıdığı bir kişidir.
Çocukların %43’ü penetrasyon içeren cinsel istismara maruz kalmıştır.
Yapılan ruhsal değerlendirmede çocukların %64,6’sında maruz kaldıkları
cinsel istismar nedeniyle ruhsal patoloji geliştiği, kadın cinsiyetin,
penetrasyon ve ensest varlığının istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde
ruhsal patoloji gelişimini arttırdığı saptanmıştır.
Sonuç: Çocuğa yönelik cinsel istismar çok boyutlu bir halk sağlığı
sorunudur. Sorunun çözümünde çocuğun ve yakın çevresindeki kişilerin
farkındalık düzeyini arttırıcı eğitim çalışmaları yapılması, olay sonrası için
de gerek mağdurun, gerekse ailesinin destek alacağı sosyal ve adli yardım
yapılarının oluşturulması konunun çözümünde faydalı olacaktır.
Anahtar Sözcükler: Adli bilimler, çocuk cinsel istismarı, psikiyatrik
patoloji