İz Sürme Testi, Artırılmış İpuçlu Hatırlama Testi ve Saat Çizme Testi’nin 6-18 Yaş Türk Örneklemi için Norm Belirleme Çalışması

Hasan GÜNDÜZ , Gökçe BAYKUZU GÜNDÜZ , Hilal KAYA , Özgü İNAL , Hünkar GÜLVEREN , Banu CANGÖZ TAVAT
2021 Aralık - 58 (4)
DOI: 10.29399/npa.27601


 

Türkçe Özet


Amaç: Bu araştırmanın amacı, psikiyatrik ve nörolojik hastalıklar ile
gelişimsel bozukluklardan etkilenen bilişsel işlevlerin değerlendirilmesi
amacıyla yetişkinlerde yaygın olarak kullanılan İz Sürme Testi (İST),
Artırılmış İpuçlu Hatırlama Testi (AİH) ve Saat Çizme Testi’nin (SÇT) 6–18
yaş aralığındaki sağlıklı Türk örneklemi için gelişimsel dönemlere özgü
normlarını belirlemektir.
Yöntem: Araştırmaya Ankara ilinde yaşayan, devlet ve/veya özel
okullarda eğitim gören 6–18 yaş aralığındaki toplam 249 ilköğretim
ve ortaöğretim öğrencisi katılmıştır. Veriler temel olarak 2 (Gelişimsel
Dönem: Orta-Geç Çocukluk (6–11 yaş) ve Ergenlik (12–18 yaş) × 2
(Cinsiyet: Kadın ve Erkek) faktöriyel desene uygun ANOVA ve/veya
MANOVA tekniği ile analiz edilmiştir. Buna ek olarak, erken (12–13 yaş),
orta (14–15 yaş) ve geç (16+ yaş) olmak üzere alt ergenlik dönemleri
için ayrıca 3 (Ergenlik Alt Dönemleri) × 2 (Cinsiyet), ANOVA ve/veya
MANOVA analizi yapılmıştır.
Bulgular: Hem iki farklı gelişimsel dönem, hem de ergenlik alt dönemleri
için normatif değerler belirlenmiştir. Cinsiyet temel etkisi ile etkileşim
etkilerinin her üç testte anlamlı olmadığı gözlenmiştir. Buna karşın,
gelişimsel dönem ve ergenlik alt dönemlerinin birçok test puanı
üzerindeki temel etkileri ise anlamlı bulunmuştur.
Sonuç: Çalışma sonucunda, ülkemizde çocuk ve gençlerin bilişsel
değerlendirmesinde kullanılabilecek üç adet nöropsikolojik test ve norm
değerleri ilgililerin kullanımına sunulmuştur.