Vortioksetinin Ağrı Eşiği Üzerine Etkisinin Farelerde Sıcak-Plaka Testi ile Değerlendirilmesi

Ali İNALTEKİN , Yüksel KIVRAK
2021 Aralık - 58 (4)
DOI: 10.29399/npa.27462


 

Türkçe Özet


Amaç: Vortioksetin son zamanlarda kullanıma giren, multimodal
etkinliğe sahip bir antideprasandır. Bu çalışma, vortioksetinin farelerde
ağrı eşiği üzerindeki olası etkilerini belirlemek amacıyla planlanmıştır.
Yöntem: Deney hayvanları her grupta 10 fare olacak şekilde dört gruba
ayrıldı. Kontrol grubuna distile su; birinci gruba 5 mg/kg, ikinci gruba 10
mg/kg, üçüncü gruba 20 mg/kg dozlarında vortioksetin intraperitoneal
verildi. Fareler 30. ve 90. dakikalarda sıcak-plakaya konuldu. Sıcaklığı
55°C olan sıcak-plaka yüzeyine bırakılan farelerin arka pençe yalama
veya sıçrama süreleri kaydedildi.
Bulgular: Doz artışıyla (0 mg p>0,05, 5 mg p<0,001, 10 mg p<0,001,
20 mg p<0,001) ve süre artışıyla (30. Dakika p<0,01, 90. Dakika p<0,01)
reaksiyon süresinin yani ağrı eşiğinin düştüğü görüldü.
Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları vortioksetinin farelerde ağrı eşiğini
düşürdüğünü göstermektedir. Vortioksetinin bu hiperaljezik etkisinin
mekanizmasını belirlemek için ek çalışmalara ihtiyaç vardır.