Şizofreni ve İki Uçlu Bozukluğun Tedavisinde Ruhsal Toplumsal İyileştirim Çalışmaları

Mustafa YILDIZ
2021 Ekim - 58 (Suppl1)
DOI: 10.29399/npa.27430


 

Türkçe Özet


Şizofreni ve iki uçlu bozukluk erken yaşlarda başlayan, en uygun ilaç
tedavilerine rağmen yüksek depreşme oranı ve işlevsel yıkımla giden
süreğen hastalıklar olup ek ruhsal toplumsal tedavi ve iyileştirim
çalışmalarına gereksinim duyar. Kanıta dayalı ruhsal tedavi ve iyileştirim
girişimleri olarak bağlılık tedavisi, ruhsal eğitim, bilişsel davranışçı tedavi,
kişilerarası ve toplumsal dizem tedavisi, bilişsel onarım, toplumsal beceri
eğitimi, aile eğitimi, mesleki iyileştirim, olgu yönetimi, yerinde girişken
tedavi, uğraş/sanat tedavisi ve akran desteği sayılabilir. Ruhsal toplumsal
iyileştirim girişimlerinin etkinliği birçok çalışmada gösterilmiştir.
Çalışmalar, genellikle ilaç tedavisine eklenen bu girişimlerin, belirtilerde
azalmaya, depreşmelerin önlenmesine, hastane yatışlarının azalmasına,
toplumsal işlevsellikte artmaya, işe yerleşim oranında artmaya, doyumlu
bir yaşam kalitesinin sağlanmasına katkı sunduğunu göstermektedir.
Bu gözden geçirme yazısında şizofreni ve iki uçlu bozukluk hastalarının
tedavisinde yaygın olarak başarılı bir şekilde kullanılan ruhsal toplumsal
iyileştirim girişimleri açıklanacaktır.