Bipolar Bozukluk Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Terapi

Kadir ÖZDEL , Ayşegül KART , Mehmet Hakan TÜRKÇAPAR
2021 Ekim - 58 (Suppl1)
DOI: 10.29399/npa.27419


 

Türkçe Özet


Bipolar Bozukluk (BB) biyo-psiko-sosyal yaklaşımla ele alınırken ”biyo”
vurgusunun ön planda olduğu bir hastalıktır. Ancak hastalık belirtilerinin,
birbirinden farklı atak dönemlerinin özelliklerinden dolayı ilaç
tedavisiyle idaresi zor olan ve çoğu zaman sadece ilaç tedavisinin yetersiz
kaldığı bir durumdur. Görülme sıklığı ve ilaç tedavilerinin yetersizliği
düşünüldüğünde BB’nin tedavisinde psikososyal müdahalelerin önemi
inkâr edilemez. Ayrıca tedavi uyumsuzluğu da psikososyal olarak
ele alınması gereken bir başka sorundur. Psikososyal müdahaleler
arasında, Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), deneysel ve esnek olması gibi
birçok özelliğiyle eşsiz bir yere sahiptir ve akut mani dönemi dışındaki
dönemlerde kanıta dayalı bir güçlendirici tedavi olarak önerilir. Bu
gözden geçirmede BDT ile ilgili kanıtlara genel bir bakıştan sonra BDT
yöntemlerinin hangi durumlarda nasıl kullanıldığıyla ilgili ayrıntılara
yer verilmiştir. Bilişsel davranışçı perspektiften pragmatik bir yaklaşımla
BB’de psikoterapi uygulamasının temel esaslarına odaklanılmıştır.