Şizofreni Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Terapi

Ayşegül KART , Kadir ÖZDEL , Mehmet Hakan TÜRKÇAPAR
2021 Ekim - 58 (Suppl1)
DOI: 10.29399/npa.27418


 

Türkçe Özet


Şizofreni pozitif ve negatif psikotik belirtilerden oluşan, davranışlar,
duygulanım ve bilişsel işlevlerin etkilendiği çoğul etkenli bir rahatsızlıktır.
Antipsikotik ilaçlar şizofreni tedavisinde ilk tercih olarak kullanılmaktadır
fakat ilaç tedavisine uyum düşüktür. Tedavi uyumu olsa dahi kalıntı
belirtiler ve tedaviye direnç görülebilmektedir. Bu nedenlerle güncel
şizofreni tedavi kılavuzları antipsikotik tedaviye ek olarak Bilişsel
Davranışçı Terapi’yi (BDT) önermektedir. BDT’nin özellikle pozitif
belirtilerde etkin olduğu bilinmektedir. Bu yazıda şizofreni tedavisinde
BDT uygulamaları ve etkinliğinin gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.