Şizofreni ve Bipolar Bozukluk Tedavisinde Uzun Etkili Enjektabl Antipsikotikler

Halise DEVRİMCİ ÖZGÜVEN , Yağmur KIR
2021 Ekim - 58 (Suppl1)
DOI: 10.29399/npa.27480


 

Türkçe Özet


Şizofreni ve bipolar bozukluk (BB) yeti yitimine neden olan, ekonomik
ve toplumsal etkileri olan psikiyatrik rahatsızlıklardır. Hem şizofrenide
hem de BB’de tedavi uyumsuzluğu klinisyenlerin karşılaştığı önemli
sorunlardan biridir. Tedavi uyumunun bozuk olması nüks ve işlevsellikte
bozulmayla ilişkilidir. Uzun etkili enjektabl antipsikotiklerle (UEEA) tedavi
uyumu artmakta, aynı ilacın eşdeğer oral formunu kullananlara göre
nüks süreleri uzamakta, hastaneye yatış hızları düşmektedir. Şizofreni
idame tedavisinde UEEA kullanımı aynı zamanda düşük mortalite hızı,
bakım veren yükünde azalma, hasta memnuniyetinde artmayla ilişkili
bulunmuştur. UEEA’lar oral formlarına göre maliyet-etkindir. UEEA’nın,
ilk atak şizofreni ve BB’de kullanımıyla ilgili veriler görece kısıtlıdır.
İlk atak şizofrenide UEEA kullanımına yönelik çalışmaların sonuçları,
UEEA’nın oral antipsikotiklere göre nüks ve yeniden hastaneye yatışların
önlenmesi konusunda avantajlı olduğunu göstermektedir. BB’de, UEEA
kullanımı ile hastaneye yatış hızında ve manik nöbetlerin sıklığında
azalma olduğu gösterilmiş, ancak depresif nöbetleri engellemede manik
nöbetler üzerine olduğu kadar etkili bulunmamıştır. Şizofreni idame
tedavisinde UEEA kullanımını destekleyen çok sayıda çalışma olmakla
birlikte ilk atak şizofrenide ve BB’de UEEA kullanımı ile ilgili daha fazla
çalışmaya ihtiyaç vardır. Bu yazıda şizofreni, ilk atak şizofreni ve BB’de
UEEA kullanımıyla ilgili çalışmalar gözden geçirilmiş ve UEEA’ların
tedavideki yeri tartışılmıştır.