Bipolar Bozuklukta Psikiyatrik Eş Tanı Varlığında Tedavi

Kürşat ALTINBAŞ
2021 Ekim - 58 (Suppl1)
DOI: 10.29399/npa.27615


 

Türkçe Özet


Bipolar bozuklukların diğer psikiyatrik bozukluklarla yaşam boyu eş
tanısı oldukça yaygındır. Anksiyete bozuklukları, alkol-madde kullanım
bozuklukları, obsesif-kompulsif bozukluk ve dikkat eksikliği hiperaktivite
bozukluğu, bipolar bozukluk ile birlikte en sık görülen psikiyatrik
tablolardır. Bipolar bozukluk; psikiyatrik eş tanı varlığında daha kötü
tedavi yanıtı, daha sık duygudurum dönemleri, intihar girişimleri, hızlı
döngülülük, daha kötü yaşam kalitesi ve işlevsellikle güçlü bir şekilde
ilişkilidir. Bu nedenle, eş tanının bipolar bozukluk klinik seyri üzerine olan
etkileri düşünüldüğünde, tedavi genellikle zordur. Bipolar bozukluğa eşlik
eden psikiyatrik hastalık varlığında tedavinin asıl amacı duygudurumun
dengelenmesi ve yeni ortaya çıkacak bipolar bozukluğa ilişkin hastalık
dönemlerinden korunmak olmalıdır. Sonrasında, bipolar bozukluğa eşlik
eden diğer özgül psikiyatrik hastalık için önerilen ilk sıra tedavi seçeneği
tercih edilebilir. Bu mantıkla, ketiyapin bipolar bozuklukta anksiyete
bozukluğu eş tanısında ilk sıra tedavi olarak sıralanabilirken, serotonerjik
antidepresanlar ve olanzapin ikinci sırada önerilmektedir. Alkol-madde
kullanım bozuklukları eş tanısının tedavisinde ise, lityum ve valproat
gibi ilk sıra duygudurum dengeleyicileri ve yeni kuşak antipsikotiklerden
ketiyapin önde gelen seçenekler olarak görünmektedir. Obsesif
kompulsif bozukluk için serotonerjik antidepresanlar ve dikkat eksikliği
hiperaktivite bozukluğu için stimülan ilaçlar temel tedavi seçenekleridir.
Bununla beraber, her iki tedavi seçeneği de manik kayma ve duygudurum
düzensizliğine neden olabilir. Bu nedenle, klinisyenlerin bu ajanları tercih
ederken olası komplikasyonların farkında olmaları gerekir.