Bipolar Bozukluk-Manik Dönemin Akut ve İdame Tedavisi

Murat İlhan ATAGÜN , Timuçin ORAL
2021 Ekim - 58 (Suppl1)
DOI: 10.29399/npa.27411


 

Türkçe Özet


Bipolar bozukluk erken ölüm ve engelliliğe sebep olabilen psikiyatrik
bir bozukluktur. Yeni gelişmelere rağmen, tedavide kısmen başarı
sağlanabilmekte ve yanıt yetersiz kaldığında yaşam kalitesi kaybı
ortaya çıkabilmektedir. Günümüzde yaygın yaklaşım hastalığın
belirtileri, hastanın tedavi geçmişi ve deneyimlerini birlikte göz önünde
bulundurularak kişiye özel planlama yapılması biçimindedir. Bu
yazında manik dönem tedavisinde antipsikotik ilaçlar, ve duygudurum
dengeleyicilerin bilimsel çalışmalar ışığında etki/yan etkileri incelenmiş,
kanıta dayalı tedavi kılavuzlarında yer alan basamaklı algoritmalar kısaca
incelenmiş ve yazının klinisyenlere yönelik güncel, özet bir kaynak
olması hedeflenmiştir. Literatürde karma dönemler, psikotik belirtilerle
ilgili gelişmeler olmakla birlikte kanıta dayalı tedavi seçeneklerinin hala
kısıtlı olduğu görülmektedir. Duygudurum dengeleyicilerin etkilerinin
uzun sürede ortaya çıkması ve ek tedavilere sıklıkla ihtiyaç duyulması
ve antipsikotiklerin yan etkileri, kullanımlarını kısıtlayan faktörler olarak
göze çarpmaktadır. Bu nedenle tedavi kararlarında klinisyenin tecrübesi
ve hastanın tedavi öyküsü önemlerini korumaktadırlar.