Şizofreni Tedavisinde Akut Dönem ve Sürdürüm Döneminde İlaç Tedavisi

Umut KIRLI , Köksal ALPTEKİN
2021 Ekim - 58 (Suppl1)
DOI: 10.29399/npa.27441


 

Türkçe Özet


Şizofreni genel toplumda en sık yeti yitimine neden olan bozukluklardan
birisidir. Bu nedenle şizofrenide en az yan etkiye neden olan etkin
tedavi yaklaşımlarının kanıta dayalı olarak derlenmesi önemlidir. Bu
yazıda şizofreninin ilk psikotik dönemi, önceden şizofreni tanısı konmuş
kişilerde alevlenme dönemleri ve sürdürüm dönemi için tedavi önerileri
tartışılacaktır. Konu üzerine Türkiye Psikiyatri Derneği Şizofreni Tedavi
Kılavuzu ve diğer ulusal ve uluslararası güncel rehberlerde yer alan
öneriler derlenecek ve pratik önerilerde bulunulacaktır.