İlk Epizot Psikozda Tedavi İlkeleri

Alp ÜÇOK
2021 Ekim - 58 (Suppl1)
DOI: 10.29399/npa.27424


 

Türkçe Özet


İlk psikotik epizotun tedavisi kendine özgü avantajları ve aşılması gereken
sorunlarıyla, hastalığın gidişi üzerinde önemli etkiye sahiptir. Hekim bir
yandan psikozu tetikleyen değişkenleri anlamak ve ayırıcı tanı yapmak,
bir yandan da rasyonel bir farmakolojik tedavi seçmek zorundadır. Birinci
ve ikinci kuşak antipsikotikler arasında etkinlik bakımından önemli bir
fark bulunmamakla beraber, ikinci gruptaki ilaçlar yan etki ve tolere
edilebilirlik bakımından üstün görünmektedir. Bu nedenle özellikle
metabolik yan etkiler ve tolere edilebilirlik düzeyi ilk psikotik epizot
ve sonrası için ilaç seçilirken hesaba katılmalıdır. Ek olarak, hastalığın
erken döneminde ailenin bilgilendirilmesi gibi psikososyal yaklaşımlar
farmakolojik tedaviyle kombine edilmelidir. Hekim her görüşmede
hastanın tedavi uyumunu değerlendirmelidir. İlk epizot sonrasında
önerilen minimum antipsikotik tedavi süresi remisyondan sonra üç yıldır.