Parkinson Hastalığında Dopamin Agonisti İlişkili Hıçkırık: Olgu Sunumu

Ahmed Serkan EMEKLİ, Haşmet A. HANAĞASI
2021 Eylül - 58 (3)
DOI: 10.29399/npa.23625


 

Türkçe Özet


Hıçkırık, glottisin ani kapanması sonrasında interkostal kaslar
ve diyaframın ani ve istemsiz kasılması olarak tarif edilmektedir.
Kortikosteroidler, benzodiyazepinler ve antibiyotikler ilaç ilişkili
hıçkırıklara sebep olabilir. Dopamin agonisti ile ilişkili hıçkırıklar az sayıda
Parkinson Hastalığı (PH) tanılı hastada bildirilmiştir.
Burada, iki farklı dopamin agonisti ile ciddi hıçkırıkları olan fakat
Levodopa ile hıçkırığı olmayan, PH tanılı bir hasta bildirilmektedir.
Bu bilgi PH tedavisinin yönetilmesine ve gereksiz tanısal işlemlerden
kaçınılmasına yardımcı olabilir.