Anlamsal İşlemeye İlişkin Dille İlgili ERP Çalışmalarında N400 ve P600’ün İşlevsel Rolü: Genel Bir Bakış

Zahra SEYEDNOZADI , Reza PISHGHADAM , Morteza PISHGHADAM
2021 Eylül - 58 (3)
DOI: 10.29399/npa.27422


 

Türkçe Özet


Bu çalışmada, N400 ve P600’ün anlamsal işlemedeki işlevsel rolü ve
bu işlevleri etkileyebilecek temel sebepler bağlamında dille ilgili ERP
çalışmaları gözden geçirildi. N400 ve P600 ilk bulundukları tarihten beri
en önemli dil ilişkili ERP bileşenleri olmuşlardır. N400 çoğunlukla sözcül ve
anlamsal işlemenin belirteci olarak kabul edilmektedir. Diğer yandan, P600
özellikle sözbilimsel işlemenin belirteci olarak etkili olmuştur. Bununla
beraber bu iki ERP bileşeninin işlevsel değerlendirmeleri daima bir
tartışma konusu olmuştur. Bunlardan belki de en önemlisi sadece N400’ün
değil P600’ün de anlamsal işlemeyi yansıtabileceğinin ileri sürülmesidir.
Bu konuların dikkate alınması dilin anlaşılması ile ilişkili elektrofizyoloji
çalışmalarında önemli etkilerde bulunabilir. İki ERP bileşeni N400 ve
P600’ün işlevlerini açıklayan yayınların gözden geçirilmesi, araştırmacıların
dilin işlenmesini etkileyen temel etkenleri tarif edebilir hale gelmeleri için
daha fazla araştırmaya gereksinim olduğunu göstermiştir. Özellikle işlevsel
anatomik ve nöro-bilişimsel modeller üzerinde yapılacak daha odaklı
araştırmalar dilin işlenmesini daha anlaşılır hale getirecektir. Ek olarak,
N400 ve P600’ün dilin anlaşılmasındaki rolünü gösteren herhangi pratik
teori veya modelin, bu iki bileşenin elde edilme desenlerindeki belirgin
tutarsızlıkları göz önüne alması ve tüm veri spektrumunu başarılı bir
şekilde kapsaması gerekmektedir.