Obsesif Kompulsif Bozuklukta Mevsimsel Değişiklikler: Prospektif-Klinik Veri Analizi

Ebru ALTINTAŞ , Meryem Özlem KÜTÜK , A. Evren TUFAN
2021 Eylül - 58 (3)
DOI: 10.29399/npa.27205


 

Türkçe Özet


Amaç: Az sayıda çalışma anksiyete semptomlarının şiddetinde olası
mevsimsel değişiklikleri araştırmıştır. Bu araştırma, Obsesif Kompulsif
Bozukluk (OKB) tanılı hastalarda mevsimsel değişikliklerin obsesif ve
kompulsif semptomların şiddetini etkileyip etkilemediğini değerlendirmeyi
amaçlamıştır. OKB hastalarındaki anksiyete ve depresyon belirtileri ve
mevsimler arasındaki ilişki de araştırılmıştır. Bunun yanında, hastaların
bildirimlerine dayanan retrospektif veriler ile prospektif gözlemle elde
edilen veriler arasındaki farklar da karşılaştırılmıştır.
Yöntem: Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği (Y-BOCS), Y-BOCS
Belirti Kontrol Listesi, Beck Anksiyete Ölçeği ve Beck Depresyon Ölçeği
OKB tanılı 148 hastaya bir yıl içinde her mevsimde uygulanmıştır. Mevsim
ve ölçekler arasındaki ilişkiler hastaların retrospektif gözlemlerine
dayanarak, ve yıl boyunca toplanan prospektif verilere göre analiz
edilmiştir. Farklı mevsimlerde alınan ölçek puanları karşılaştırılmıştır.
Bulgular: Obsesif ve kompulsif semptomların şiddeti mevsimsel
değişiklik göstermemiştir. Çok düzeyli büyüme modelleri bu
semptomlardaki mevsimsel değişimin öznel olarak bildirilen anksiyete
ve depresyon semptomları ve bunların etkileşimi ile açıklanabileceğini
düşündürmüştür. Önemli olarak, yapılandırılmış klinik ölçeklerden
yapılan prospektif gözlemler kullanılarak elde edilen sonuçlar, hastaların
retrospektif gözlemleri kullanılarak elde edilenlerden farklıdır.
Sonuç: Çalışmamız OKB belirtilerinde mevsimsel değişikliklerin varlığını
desteklememektedir. OKB belirtilerindeki mevsimsel değişiklikleri
tanımlamak için ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.