Donepezil Kullanan Bir Hastada Düşük Doz Ketiyapine Bağlı Olarak Gelişen Atipik Nöroleptik Malign Sendrom

Elçin ÖZÇELİK EROĞLU , M. İrem YILDIZ , M. Kâzım YAZICI
2021 Haziran - 58 (2)
DOI: 10.29399/npa.27421


 

Türkçe Özet


Nöroleptik malign sendrom nadir görülen ancak hastalık ve ölüme neden olan bir idiyosenkratik ilaç tepkisidir. Kaslarda katılık ve ateş ana belirtiler olarak kabul edilmekle birlikte tanı ölçütlerinde fikir birliği bulunmamaktadır. Tanı ölçütlerindeki esneklik atipik vakaların tanınmasına olanak sağlamaktadır. Atipik antipsikotiklerin düşük dozlarının kullanımıyla nöroleptik malign sendrom gelişebileceğinin akılda tutulması; hızlı bir şekilde tanı konulması, hastalık ve ölüm riskinin azalması bakımından önemlidir. Bu vakada düşük dozda ketiyapin kullanımı ile ortaya çıkan atipik nöroleptik malign sendrom tablosunun ve ortaya çıkışını kolaylaştıran risk faktörlerinin tartışılması amaçlanmıştır.