Hodgkin Lenfomanın Monoklonal Antikorlardan Nivolumab ile Tedavisi Ardından Gelişen Otoimmün Ensefalit

Mecbure NALBANTOĞLU , Burcu ALTUNRENDE , Özlem GÜNGÖR TUNÇER , Gülşen AKMAN
2021 Haziran - 58 (2)
DOI: 10.29399/npa.23353


 

Türkçe Özet


Son yıllarda, monoklonal antikorların çeşitli onkolojik hastalıklarda kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, nörolojik yan etkiler daha sık görülmeye başlamıştır. Monoklonal antikorlardan biri olan nivolumab, programlanmış hücre ölüm proteini 1’i bloke eder ve metastatik melanoma, skuamöz hücreli akciğer kanseri, renal hücre karsinoması ve Hodgkin lenfoma tedavisinde onaylanmış bir insan IgG4 antikorudur. Burada, Hodgkin lenfoma tanısı ile nivolumab tedavisi uygulanması sonrası ensefalopati tablosu gelişen 40 yaşında bir olguyu sunmaktayız.

Literatürde, monoklonal antikorlardan ipilimumab ve nivolumabın kombinasyon tedavisi sonrası otoimmün ensefalit vakaları daha önce bildirilmiştir. Bildiğimiz kadarıyla bu olgu, Hodgkin lenfoma için kullanılan nivolumab monoterapi tedavisi sonrası bildirilen ilk ensefalopati vakasıdır.