Göçmen Kamplarında ve Yerli Nüfusta Uyuşturucu Kullanımı: Şanlıurfa Örneklemi

Mustafa Necmi İLHAN , İrem EKMEKÇİ ERTEK , Melih Gaffar GÖZÜKARA , Öznur AKIL , Pavel URSU , Tokel ERGÜDER , Sertaç POLAT , Mehmet Yaşar ŞİMŞEK , Mahmut AKTAŞ , Öznur BULUT GAZANFER , Sevil ÖZGER İLHAN , Hulagu KAPTAN
2021 Haziran - 58 (2)
DOI: 10.29399/npa.24856


 

Türkçe Özet


Amaç: Türkiye, en fazla Suriyeli mülteci nüfusunu barındıran ülkedir. Bu çalışmada; Şanlıurfa il merkezinde yaşayan yerel halk ile göçmen kampında yaşayan mültecilerde tütün, alkol ve madde kullanımının yaygınlığının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Kesitsel epidemiyolojik tipteki bu çalışmaya; göçmen kamplarında yaşayan mültecilerden 4040 (%67) ve şehir merkezinde yaşayan yerel halktan 2001 (%33) kişi olmak üzere toplam 6041 kişi alınmıştır. Yüz yüze yapılan görüşmeler Arapça bilen anketörler tarafından yapılmış bunun sağlanamadığı durumlarda ise görüşmeye tercümanların katılımı sağlanmıştır. Yapılan görüşmelerde daha önce ülkemizde madde bağımlılığı taramalarında kullanılan anket formu kullanılmıştır. Seçilen örneklem sayısına göre Türkiye İstatistik Kurumu’ndan adrese dayalı seçilen ilçelerden oransal dağıtımla haneler seçilmiştir. Göçmen kamplarında ise örneklem sayısına göre rasgele sayılar tablosu kullanılarak seçilen çadırlarda görüşmeler yapılmıştır.

Bulgular: Tütün kullanım oranı kamplarda %22,3 (n=902) merkezde %33,5 (n=670) bulunmuştur. Yaşam boyu alkol kullanım yaygınlığı kamplarda % 0,2, merkezde ise %3,5 olarak bulunmuştur. Yaşam boyu madde kullanım yaygınlığı kamplarda %2,6, merkezde %4,3 olarak bulunmuştur. En yaygın kullanılan madde türü esrardır. Kamplarda madde kullananların %45,7’si erkek, %54,3’ü kadınken; merkezde bu oranlar sırasıyla %64,4 ve %35,6 olarak bulunmuştur.
Sonuç: Türkiye’de alkol ve madde kullanım oranları dünyadaki çoğu ülkeye kıyasla düşüktür. Madde kullanım oranı il merkezinde yaşayanlarda mülteci kamplarında yaşayanlardan daha yüksektir. Madde kullanımı, mülteciler de dahil olmak üzere toplumun her kesimini ilgilendiren önemli bir ruh sağlığı sorunudur. Madde kullanımıyla ilişkili özelliklerin ve tutumların belirlenmesi, koruyucu önlemlerle ilgili politikaların geliştirilmesine yardımcı olabilir.