Konversiyon Bozukluğu Olan Hastaların Hipokampusunda HMRS

Osman MERMİ , Sema BAYKARA , Hanefi YILDIRIM , Murad ATMACA
2021 Haziran - 58 (2)
DOI: 10.29399/npa.25012


 

Türkçe Özet


Amaç: Daha önce konversiyon bozukluğu olan hastaları sağlıklı kontrollerle karşılaştırdığımız çalışmamızda NAA (N-acetyl aspartate)/CRE (creatine) oranını, konversiyon bozukluğu tanılı hastalarda kontollere göre daha düşük bulduk.Bu anlamda bu çalışma, benzer semptomları olan konversiyon bozukluğu tanılı kadın hastalarda hipokampal NAA, CHO (kolin) ve CRE değerlerindeki değişiklikleri belirlemek için tasarlanmıştır ve konversiyon bozukluğu olan hastalarda hipokampal bölgelerindeki nörokimyasallarda da değişiklik olabileceğini varsaymaktadır.
Yöntem: Çalışmaya yirmi kadın hasta ve yirmi sağlıklı kontrol dâhil edildi. NAA/CHO, NAA/CRE ve CHO/CRE oranlarını belirlemek için Proton magnetic resonance spectroscopy (1HMRS) yöntemi kullanıldı.
Bulgular: Veriler, yaş kontrollü Genel Lineer Model ile analiz edildi ve konversiyon bozukluğu olan kadın hastalarda NAA/CHO oranının sağlıklı kontrollere göre anlamlı derecede düşük olduğu bulundu. Ancak, NAA/CRE veya CHO/CRE oranları konversiyon bozukluğu hastaları ve sağlıklı kontroller için benzerdi.
Sonuç: Konversiyon bozukluğu olan kadın hastalarda, anksiyete ve dolaylı olarak somatoform semptomlarla ilişkili olarak azalmış nöronal canlılığı gösteren azalmış NAA/CHO oranının olabileceği sonucuna varılmıştır.