Özgün Araştırma
Yeni Başlangıçlı Diyabetes Mellitusta İlk Elektrofizyolojik Anormallik: Otonom Testler

zülfikar memiş, nihat çevik, hürtan acar, sefer günaydın, ayşe özlem çokar

Kabul Tarihi: 08 Eylül 2021

Olgu Sunumu
CROHN HASTALIĞI OLAN BİR OLGUDA ADALİMUMAB TEDAVİSİ SIRASINDA MULTİPL SKLEROZ BENZERİ DEMİYELİNİZAN LEZYONLAR

Okan Sokmen, Rahsan Gocmen, Asli Tuncer

Kabul Tarihi: 04 Eylül 2021

Olgu Sunumu
ERGEN BİR KIZDA FLUOKSETINE BAĞLI ÜRİNER RETANSİYON: BİR OLGU SUNUMU

Omer Faruk BULUT, Ali KARAYAGMURLU, İlyas KAYA

Kabul Tarihi: 26 Ağustos 2021

Özgün Araştırma
COVID-19 Pandemisinin İdiyopatik Parkinson Tanılı Hastalarda Erkek ve Kadın Cinsiyeti Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması: Sakarya İli Örneği, Türkiye

Yeşim Güzey Aras, Belma Doğan Güngen, Türkan Acar, Bilgehan Atılgan Acar, Sena Boncuk, Halil Alper Eryılmaz

Kabul Tarihi: 19 Ağustos 2021

Derleme
EPİLEPSİLERDE FARKLI SEYİR TİPLERİ VE SIRADIŞI SEYİRLERİN ANLAMI ÜZERİNDE DÜŞÜNCELER

Arife Çimen Atalar, Betül Baykan

Kabul Tarihi: 12 Ağustos 2021

Özgün Araştırma
Tıp Öğrencilerinde Depresyon ve Psikolojik Distres, Prospektif Bir Çalışma

Meltem AKDEMİR, Mehmet Rıfkı AKTEKİN, Yeşim Yiğiter ŞENOL, Yonca SÖNMEZ, Özge DOGANAVSARGİL BAYSAL, Sümer MAMAKLI, Fırat KÖSE, Damla Sebhan BOZBAY, Kevser ERDOĞAN, Erol GÜRPINAR

Kabul Tarihi: 05 Ağustos 2021

Özgün Araştırma
COVID-19 GEÇİRENLERDE DEPRESYON VE ANKSİYETE BOZUKLUKLARI: ENFLAMATUVAR PREDİKTÖRLERİN ROLÜ

Esra Demiryürek, Deniz Çekiç, Kubilay İşsever, Ahmed Cihad Genç, Selcuk Yaylacı, Bekir Enes Demiryürek

Kabul Tarihi: 29 Temmuz 2021

Özgün Araştırma
Yapılandırılmış Psikoz-Risk Sendromları Görüşmesinin (SIPS) Türkçe versiyonu ve ön test risk zenginleştirme olarak SIPS'in kısa bir versiyonunun önerisi

Ayşegül Tonyalı, Gül Karaçetin, Arzu Kanık, Elif Ertaş, Ugur Karabağ, Öykü Umut, Oğulcan Çıray, Bedriye Özkan, Çağatay Ermiş

Kabul Tarihi: 15 Temmuz 2021

Özgün Araştırma
KINDL Yaşam Kalitesi Ölçeği'nin Epilepsi Modülünün Türkçe Versiyonunun Psikometrik Özellikleri

Dilek ERGİN, Selin DEMİRBAĞ, Erhan ESER, Muzaffer POLAT, Hakan BAYDUR

Kabul Tarihi: 14 Temmuz 2021

Olgu Sunumu
SANTRAL SİNİR SİSTEMİNİN CTLA-4 GEN DEFEKTİ İLİŞKİLİ NADİR TUTULUMU

Sahib Rovshanov, Rahşan Göçmen, Ibrahim Barışta, Deniz Çağdaş Ayvaz, Ayşegül Üner, Vedat Çilingir, İrsel Tezer , Çağman Tan, Elif Soyak Aytekin, İlhan Tezcan, Pinar Acar Özen, Aslı Tuncer

Kabul Tarihi: 11 Temmuz 2021

Research Article
Yaşlı Han Popülasyonunda Vasküler Bilişsel Bozukluğun Değerlendirilmesinde Nöropsikolojik Durum Ölçeğinin Değerlendirilmesinde Tekrarlanabilir Dizinin Güvenilirliği ve Geçerliliği

Chun-yang Zhang, Yi-ming Deng, Dong-mei Li, Qiu-yan Shi, Xiu-ping Yang, Yao-hui Zhao, Bin Yang, Li-gang Song, Xin Li

Kabul Tarihi: 09 Temmuz 2021

Olgu Sunumu
Huzursuz Bacak Sendromuna Eşlik Eden Majör Depresyon Bozukluğunda Vortioksetin Kullanımı: Bir Olgu Sunumu

Barış Yılbas

Kabul Tarihi: 28 Haziran 2021

Olgu Sunumu
Alemtuzumaba karşı ciddi ani tip aşırı duyarlılık reaksiyonu geliştiren bir multipl skleroz hastasında başarılı sonuçlanan hızlı ilaç desensitizasyonu

CEYDA TUNAKAN DALGIÇ, EMİNE NİHAL METE GÖKMEN, MELİH ÖZIŞIK, MELTEM BAKLAN, NUR YÜCEYAR

Kabul Tarihi: 24 Haziran 2021

Derleme
Şizofreni ve iki uçlu bozukluğun tedavisinde ruhsal toplumsal iyileştirim çalışmaları
Derleme
ŞİZOFRENİDE BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ

Ayşegül Kart, Kadir Özdel, Hakan Türkçapar

Kabul Tarihi: 23 Haziran 2021 - DOI: 10.29399/npa.27418

Özgün Araştırma
Şizofreni hastalarında BDNF geni Val-66-Met polimorfizminin intihar girişimi, odaklanmış dikkat ve yanıt inhibisyonu ile ilişkisi

Özlem Bolat Kaya, Hasan Kaya, Aybeniz Civan Kahve, Aslı Enez Darçın, Serçin Yalçın Çavuş, Nesrin Dilbaz

Kabul Tarihi: 14 Haziran 2021 - DOI: 10.29399/npa.27647

Özgün Araştırma
BARRATT DÜRTÜSELLİK ÖLÇEĞİ-KISA TÜRKÇE VERSİYONUNUN ADOLESANLARDA PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİ

Fatma BENK DURMUŞ, Canan YUSUFOĞLU TORLAK, Leyla Ezgi TÜĞEN, Hüseyin GÜLEÇ

Kabul Tarihi: 12 Haziran 2021 - DOI: 10.29399/npa.27527

Olgu Sunumu
6q26-q27 Terminal Delesyonun Anlıksal Yetiyitimine, Beyin Malformasyonlarına Etkisi ve Genotip\Fenotip İlişkisi:Bir Olgu Sunumu

Veysel özdağ, Yaşar Tanır

Kabul Tarihi: 09 Haziran 2021

Özgün Araştırma
İdiyopatik Parkinson Hastalığı: Edirne ve İlçelerinde Yaygınlığı ve Eşlik Eden Motor Olmayan Semptomların Özelliğinin Belirlenmesi.

Sibel Guler, Ayse Caylan, Nesrin Turan, Nezih Dağdeviren

Kabul Tarihi: 08 Haziran 2021 - DOI: 10.29399/npa.27486

Özgün Araştırma
TÜRK SAĞLIK ÇALIŞANLARININ COVİD-19 PANDEMİSİNE PSİKOLOJİK TEPKİLERİ: DAMGALANMANIN ETKİSİ

Rümeysa Taşdelen , Batuhan Ayık , Hatice Kaya , Mete Ercis , Erhan Ertekin

Kabul Tarihi: 31 Mayıs 2021 - DOI: 10.29399/npa.27785

Özgün Araştırma
DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA SERUM HEAT SHOCK PROTEİN 70 DÜZEYİ

Ahmet Özaslan, Esra Güney, Özlem Gülbahar, Dicle Büyüktaşkın, Burak Arslan, Güner Melike Güveli Bozkurt

Kabul Tarihi: 23 Mayıs 2021 - DOI: 10.29399/npa.27652

Özgün Araştırma
Kuru İğneleme, İnme Sonrası Spastisite Yönetiminde Botulinum Toksin Enjeksiyonunun Etkinliğini Artırır mı: Randomize Kontrollü Çalışma

Murat KÖSEM, Emre ATA, Figen YILMAZ

Kabul Tarihi: 08 Nisan 2021 - DOI: 10.29399/npa.27733

Özgün Araştırma
Antisosyal Kişilik Bozukluğu Olan Hastalarda Periferik İnflamatuar Parametreler

Gülay Taşcı, Şüheda Kaya, Sevda Korkmaz, Murad Atmaca

Kabul Tarihi: 03 Nisan 2021 - DOI: 10.29399/npa.22739

Editöre Mektup
TÜRKİYE'DE SON ON YILDA MEDYADA BİLDİRİLEN HEKİM İNTİHARLARI

Halil İlhan Aydoğdu, Yasemin Balcı

Kabul Tarihi: 01 Nisan 2021 - DOI: 10.29399/npa.27792

Özgün Araştırma
DEHB Tanısı Alan Bireyler ve Eşlerinde Evlilik Uyumu ve Evlilik Çatışmaları

BURCU KAHVECİ ÖNCÜ, ŞENNUR TUTAREL-KIŞLAK

Kabul Tarihi: 18 Mart 2021 - DOI: 10.29399/npa.27502

Olgu Sunumu
SJOGREN SENDROMU VE NMOSD BİRLİKTELİĞİ OLAN HASTADA GELİŞEN HSV ENSEFALİTİ İLE TETİKLENEN ANTİ-NMDAR ENSEFALİTİ

Cansu Ayvacioglu Cagan, Rahsan Gocmen, Nazire Pinar Acar Ozen, Meryem Aslı Tuncer

Kabul Tarihi: 18 Şubat 2021 - DOI: 10.29399/npa.27507

Özgün Araştırma
Amyotrofik Lateral Sklerozda ALSFRS-R Ölçeğinin Bulanık Mantık Yöntemi ile Değerlendirilmesi

Gizem Gül Koç, Cansu Dağsuyu, Ali Kokangül, Filiz Koç

Kabul Tarihi: 29 Aralık 2020 - DOI: 10.29399/npa.27449

Olgu Sunumu
Poliomiyelit sekeli, COVID-19 ARDS sonrası iyileşmek için dezavantaj mıdır?: Olgu sunumu

Mahir Topaloğlu, Zeynep Turan, Süda Tekin, Evren Şentürk, Özden Özyemişçi Taşkıran

Kabul Tarihi: 21 Aralık 2020 - DOI: 10.29399/npa.27438

Özgün Araştırma
İki Nokta Diskriminasyon Testi Fibromiyaljinin Tanısında Yeni Bir Tanı Yöntemi midir?

oktay faysal tertemiz, nermin tepe

Kabul Tarihi: 08 Aralık 2020 - DOI: 10.29399/npa.27245

Özgün Araştırma
PARKİNSON HASTALIĞINDA SCOPA UYKU ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ

Neşe Sönmez Kongur, Zeynep Tosun, Serhat Ozkan, Nilda Turgut, Aysun Ünal

Kabul Tarihi: 24 Kasım 2020 - DOI: 10.29399/npa.27466

Özgün Araştırma
Multipl Skleroz Bilgi Anketi'nin Türkçe Geçerlilik Ve Güvenilirliği

Ece Cinar, Yesim Akkoc, Funda Calis, Musa Baklaci, Ozgul Ekmekci, Ayse Nur Yuceyar

Kabul Tarihi: 09 Kasım 2020 - DOI: 10.29399/npa.25086

Özgün Araştırma
Yeni Tanı Meme Tümörlü Hastalarda Kanser İlişkili Retinopati Varlığı

Ceyhun Sayman, Hülya Tireli, Meryem Günay Gürleyik

Kabul Tarihi: 06 Ağustos 2020 - DOI: 10.29399/npa.25097

Olgu Sunumu
Elvitegravir/kobisistat/emtrisitabin/tenofovir alafenamid Kullanımına Bağlı Optik Nörit: Olgu Sunumu

Türkan Acar, Halil Alper Eryılmaz, Bilgehan Atılgan Acar, Ertuğrul Güçlü, Oğuz Karabay

Kabul Tarihi: 26 Temmuz 2020 - DOI: 10.29399/npa.26137

Özgün Araştırma
Enerji İçeceği ve Alkol ile Karıştırılan Enerji İçeceğinin Sıçanlarda Pentilenetrazol ile İndüklenen Nöbetler Üzerine Etkileri.

Tayfun Gözler, Tayfun Uzbay

Kabul Tarihi: 29 Haziran 2020 - DOI: 10.29399/npa.27202

Özgün Araştırma
Fibromiyalji Hastalarında Nöropatik Ağrı ve Klinik Bulgularla İlişkisi

Mazlum Serdar Akaltun, Özlem Altındağ, Ahmet Akyol, Hilal Göktürk, Ali Aydeniz, Savaş Gürsoy, Ali Gür

Kabul Tarihi: 29 Haziran 2020 - DOI: 10.29399/npa.25092

Case Report
Ailevi Transtiretin Amiloidozda Nadir Bir Başlangıç Klinik Tablosu: Lomber Spinal Stenoz

Arman Çakar, Murat Mert Atmaca, Dilcan Kotan, Hacer Durmuş, Feza Deymeer, Piraye Oflazer, Yeşim Parman

Kabul Tarihi: 03 Haziran 2020 - DOI: 10.29399/npa.26124