B-ISSN : 1300-0667
E-ISSN : 1309-4866
Yıl: 2014 Cilt: 51 Sayı : 1
Editöryal
Our good, (g)old Lithium
Timuçin ORAL
Doi: 10.4274/npa.y51.01
Araştırma Makalesi
Yataklı Psikiyatri Servisinde Tedavisi Süren Kadın Hastalarda Aile İçi Şiddetin Hastalık Tanıları ve Hastalık Süreciyle İlişkisi
Meltem TEMİZ,
Emrem BEŞTEPE,
Özlem YILDIZ,
Suat KÜÇÜKGÖNCÜ,
Ayla YAZICI,
Celal ÇALIKUŞU,
Şahap ERKOÇ
Doi: 10.4274/npa.y6120
Diyabetik Polinöropati için Risk Faktörleri
Yüksel KAPLAN,
Semiha KURT,
Hatice KARAER ÜNALDI,
Ünal ERKORKMAZ
Doi: 10.4274/npa.y6303
Obsesif-Kompulsif Envanteri-Revize’nin (OKE-R) Türkçe Formu’nun Klinik ve Klinik Olmayan Örneklemlerde Geçerliği
Adem AYDIN,
Murat BOYSAN,
Temel KALAFAT,
Yavuz SELVİ,
Lütfullah BEŞİROĞLU,
Mücahit KAGAN
Doi: 10.4274/npa.y6451
Endüstriyel Bir Patlama Sonrasında Akut Stres Bozukluğu ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu Gelişiminde Olası Risk Faktörleri
İbrahim TAYMUR,
A. Emre SARGIN,
Kadir ÖZDEL,
Hakan M. TÜRKÇAPAR,
Lale ÇALIŞGAN,
Erkut ZAMKI,
Başak DEMİREL
Doi: 10.4274/npa.y6510
Anksiyete Bozukluğu Olan Çocuk ve Ergenlerde Sertralin Tedavisinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
Nursu ÇAKIN MEMİK,
Işık KARAKAYA,
Özlem YILDIZ,
Şahika ŞİŞMANLAR,
Çiğdem ÇAĞLAYAN,
Belma AĞAOĞLU
Doi: 10.4274/npa.y6565
Erkek Hükümlü ve Tutukluların Boyun Eğici Davranışları, Depresyon ve İntihar Olasılıkları
Tuğba GÖRGÜLÜ,
Şennur TUTAREL-KIŞLAK
Doi: 10.4274/npa.y6563
İntihar Girişiminde Bulunan Kişilerde Başa Çıkma Tutumları
Ramazan KONKAN,
Gizem Hanzade ERKUŞ,
Oya GÜÇLÜ,
Ömer ŞENORMANCI,
Erkan AYDIN,
Mine Cansu ÜLGEN,
Mehmet Z. SUNGUR
Doi: 10.4274/npa.y6578
Bipolar Bozuklukta Klinik Süreç ile İlişkili Lipit-Lipoprotein ve Leptin Değişimleri
Feridun BÜLBÜL,
Ayşegül Giray ERYİĞİT,
A. Binnur ERBAĞCI,
Salih SELEK,
Haluk SAVAŞ
Doi: 10.4274/npa.y6668
Elli Beş Yaş Üstü Popülasyonda Subjektif Bellek Yakınması ile Objektif Kognitif Performans Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Mustafa AÇIKGÖZ,
Banu ÖZEN BARUT,
Ufuk EMRE,
Nida TAŞÇILAR,
Adnan ATALAY,
Fürüzan KÖKTÜRK
Doi: 10.4274/npa.y6719
Nörolojik Hastalıklarda Terapötik Plazma Değişimi: 91 Hasta ile Yedi Yıllık Deneyim Sonuçları
Sibel KARACA,
İlknur KOZANOĞLU,
Başak KARAKURUM GÖKSEL,
Mehmet KARATAŞ,
Meliha TAN,
V. Deniz YERDELEN,
Semih GİRAY,
Zülfikar ARLIER
Doi: 10.4274/npa.y6879
Multipl Skleroza Genetik Yatkınlık: FOXP3 Gen Polimorfizminin Rolü
Nihal IŞIK,
Nüket YILDIZ MANUKYAN,
İlknur AYDIN CANTÜRK,
Fatma CANDAN,
Ayşen ÜNSAL ÇAKMAK,
Güher SARUHAN DİRESKENELİ
Doi: 10.4274/npa.y7098
Olgu Sunumu
Çocukluk Çağında İnflamatuar Demiyelinizan Hastalıklar: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Esme EKİZOĞLU,
Pınar TEKTÜRK TOPALOĞLU,
Zuhal YAPICI,
Mefkûre ERAKSOY
Doi: 10.4274/npa.y6304
Enerji İçeceği Tüketimi Sonrası Gelişen Bir Akut Psikoz Olgusu
Yasemin GÖRGÜLÜ,
Öznur TAŞDELEN,
Mehmet Bülent SÖNMEZ,
Rugül KÖSE ÇINAR
Doi: 10.4274/npa.y6772
Akut Motor İletim Bloğu Nöropatisi: Guillain-Barre Sendromu Varyantı
M. Fevzi ÖZTEKİN,
Neşe ÖZTEKİN,
Nilüfer ERDOĞMUŞ İNCE
Doi: 10.4274/npa.y6851
Supratentorial MRG Bulguları Serebral Adrenolökodistrofiye Benzeyen ADEM Olgusu
Mehmet BEYAZAL,
Özkan ÜNAL,
Sanem YILMAZ,
Aydın BORA
Doi: 10.4274/npa.y6886
Editöre Mektup
Multiple Skleroz Hastalarında Kognitif Bozukluk
Doi: 10.4274/npa.y6943
Sporadik Creutzfeldt-Jacob Hastalığında Supranükleer Bakış Parezisi
Selen GÜR ÖZMEN,
Hakan GÜRVİT,
Haşmet A. HANAĞASI,
Meltem Hale ALPSAN GÖKMEN,
Murat EMRE
Doi: 10.4274/npa.y7341
Semptomatik Chiari Malformasyonu Tip 1 ile İlişkili Küme Baş Ağrısı
Yüksel KAPLAN,
Özden KAMIŞLI
Doi: 10.4274/npa.y7355
Hemiplegia Vegetativa Alterna, Kalp Kapak Hastalığının Serebral Bir İşareti Olabilir mi?
Ali Ulvi UCA,
Hasan Hüseyin KOZAK,
Abdullah SEYİTHANOĞLU,
Necdet POYRAZ
Doi: 10.4274/npa.y7391
Diğer
Baskı Hatası
2014 © Galenos Yayınevi | Her Hakkı Saklıdır. Gizlilik Bildirimi | Erişilebilirlik